ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง จ.สมุทรปราการ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง จ.สมุทรปราการ
นักวิจัย : ณัฐกาญจน์ สุวรรณธารา , ศศิธร ง้วนพันธ์ , ลัดดาวัลย์ วิสาชัย
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ณัฐกาญจน์ สุวรรณธารา , ศศิธร ง้วนพันธ์ , ลัดดาวัลย์ วิสาชัย . (2558). การศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง จ.สมุทรปราการ.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ.
ณัฐกาญจน์ สุวรรณธารา , ศศิธร ง้วนพันธ์ , ลัดดาวัลย์ วิสาชัย . 2558. "การศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง จ.สมุทรปราการ".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ.
ณัฐกาญจน์ สุวรรณธารา , ศศิธร ง้วนพันธ์ , ลัดดาวัลย์ วิสาชัย . "การศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง จ.สมุทรปราการ."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ, 2558. Print.
ณัฐกาญจน์ สุวรรณธารา , ศศิธร ง้วนพันธ์ , ลัดดาวัลย์ วิสาชัย . การศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง จ.สมุทรปราการ. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ; 2558.