ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาศักยภาพในการแปรรูปผลหม่อนเป็นผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพในการป้องกันและลดการทำลายของเซลล์ประสาทจากพิษสุรา

หน่วยงาน กรมหม่อนไหม

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาศักยภาพในการแปรรูปผลหม่อนเป็นผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพในการป้องกันและลดการทำลายของเซลล์ประสาทจากพิษสุรา
นักวิจัย : สถาพร วงศ์เจริญวนกิจ , สุภาพร มัชฌิมะปุระ , จินตนาภรณ์ วัฒนธร , วิโรจน์ แก้วเรือง , เทอดไทย ทองอุ่น , ศุภชัย ติยวรนันท์ , นงนุช เอื้อบัณฑิต , จิณัติตา จิตติวัฒน์
คำค้น : อนุมูลอิสระ , สารสกัดหม่อน
หน่วยงาน : กรมหม่อนไหม
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://www.qsds.go.th/research/file/180.pdf
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ปัญหาเกี่ยวกับแอลกอฮอล์จัดเป็นปัญหาหนึ่งที่สำคัญของประเทศไทย เนื่องจากประเทศไทยจัดเป็นประเทศที่มีการดื่มแอลกอฮอล์ติดอันดับ 5 ของโลก และประชากรที่เป็นกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นวัยแรงงานซึ่งมีบทบาทสำคัญในการสร้างงานและรายได้แก่ประเทศ ดังนั้นปัญหาดังกล่าวจึงมีผลกระทบไม่เพียงแต่ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสุขภาพแต่มีผลกระทบถึงรายได้ของประเทศอีกด้วย แอลกอฮอล์รบกวนต่อการทำงานของร่างกายระบบต่างๆมากมายรวมทั้งระบบประสาท การศึกษาที่ผ่านมาพบว่าแอลกอฮอล์นั้นมีฤทธิ์ทำให้มีอนุมูลอิสระส่วนเกินเพิ่มมากขึ้น อนุมูลอิสระเหล่านี้จะมีฤทธิ์ทำลายเซลล์ประสาท ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของสมองลดลง อย่างไรก็ตามภาวะเหล่านี้ถูกบรรเทาได้ด้วยสารที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ดังนั้นสารสกัดผลหม่อนซึ่งมีรายงานว่ามีสารต่างๆที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและเคยมีรายงานว่ามีฤทธิ์ปกป้องสมองน่าจะมีศักยภาพในลดความรุนแรงในการทำลายสมองที่เกิดจากพิษแอลกอฮอล์ เพื่อศึกษาฤทธิ์ในการลดการทำลายสมองจากพิษแอลกอฮอล์ของสารสกัดหม่อน ผู้วิจัยได้เหนี่ยวนำภาวะพิษสุราเรื้อรังโดยให้หนูขาวบริโภคแอลกอฮอล์แบบเรื้อรังและค่อยๆเพิ่มขนาดแอลกอฮอล์เพื่อจำลองภาวะพิษสุราเรื้อรังที่เกิดขึ้นในมนุษย์และนำหนูที่เกิดพิษสุราเรื้อรังมาป้อนสารสกัดหม่อนขนาด 2, 10 และ 50 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้ำหนักตัวเป็นเวลา 2 สัปดาห์ หลังจากนั้นจะนำสัตว์ทดลองมาประเมินความหนาแน่นของเซลล์ประสาทในสมองส่วน cerebral cortex และ hippocampus จากการศึกษาพบว่าหนูที่ได้รับสารสกัดผลหม่อนมีความหนาแน่นของเซลล์ประสาทในทุกบริเวณของ cerebral cortex ในขณะที่มีความหนาแน่นของเซลล์ประสาทใน CA1, CA2 และ CA3 เพิ่มขึ้น แต่ไม่มีผลต่อบริเวณ dentate gyrus และจากการตรวจประเมินฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยการจับอนุมูลอิสระและความสามารถในการรีดีวส์พบว่าสารสกัดผลหม่อนที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้มีฤทธิ์ดังกล่าวใกล้เคียงกับวิตามินซี ดังนั้นฤทธิ์ปกป้องสมองที่พบในกรณีนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ การศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าสารสกัดผลหม่อนมีฤทธิ์ในการลดการทำลายเซลล์ประสาทที่เหนี่ยวนำโดยแอลกอฮอล์ ดังนั้นน่าจะมีศักยภาพในการพัฒนาเป็นอาหารสุขภาพป้องกันการตายของเซลล์ประสาทจากพิษแอลกอฮอล์ อย่างไรก็ตามควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการออกฤทธิ์ที่แท้จริงและสารสำคัญที่ออกฤทธิ์ต่อไป

บรรณานุกรม :
สถาพร วงศ์เจริญวนกิจ , สุภาพร มัชฌิมะปุระ , จินตนาภรณ์ วัฒนธร , วิโรจน์ แก้วเรือง , เทอดไทย ทองอุ่น , ศุภชัย ติยวรนันท์ , นงนุช เอื้อบัณฑิต , จิณัติตา จิตติวัฒน์ . (2555). การศึกษาศักยภาพในการแปรรูปผลหม่อนเป็นผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพในการป้องกันและลดการทำลายของเซลล์ประสาทจากพิษสุรา.
    กรุงเทพมหานคร : กรมหม่อนไหม.
สถาพร วงศ์เจริญวนกิจ , สุภาพร มัชฌิมะปุระ , จินตนาภรณ์ วัฒนธร , วิโรจน์ แก้วเรือง , เทอดไทย ทองอุ่น , ศุภชัย ติยวรนันท์ , นงนุช เอื้อบัณฑิต , จิณัติตา จิตติวัฒน์ . 2555. "การศึกษาศักยภาพในการแปรรูปผลหม่อนเป็นผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพในการป้องกันและลดการทำลายของเซลล์ประสาทจากพิษสุรา".
    กรุงเทพมหานคร : กรมหม่อนไหม.
สถาพร วงศ์เจริญวนกิจ , สุภาพร มัชฌิมะปุระ , จินตนาภรณ์ วัฒนธร , วิโรจน์ แก้วเรือง , เทอดไทย ทองอุ่น , ศุภชัย ติยวรนันท์ , นงนุช เอื้อบัณฑิต , จิณัติตา จิตติวัฒน์ . "การศึกษาศักยภาพในการแปรรูปผลหม่อนเป็นผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพในการป้องกันและลดการทำลายของเซลล์ประสาทจากพิษสุรา."
    กรุงเทพมหานคร : กรมหม่อนไหม, 2555. Print.
สถาพร วงศ์เจริญวนกิจ , สุภาพร มัชฌิมะปุระ , จินตนาภรณ์ วัฒนธร , วิโรจน์ แก้วเรือง , เทอดไทย ทองอุ่น , ศุภชัย ติยวรนันท์ , นงนุช เอื้อบัณฑิต , จิณัติตา จิตติวัฒน์ . การศึกษาศักยภาพในการแปรรูปผลหม่อนเป็นผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพในการป้องกันและลดการทำลายของเซลล์ประสาทจากพิษสุรา. กรุงเทพมหานคร : กรมหม่อนไหม; 2555.