ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาศักยภาพในการแปรรูปผลหม่อนเป็นผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพในการป้องกันการตายของเซลล์ประสาทที่เหนี่ยวนำโดยภาวะสมองขาดเลือดในโรคหลอดเลือดสมอง

หน่วยงาน กรมหม่อนไหม

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาศักยภาพในการแปรรูปผลหม่อนเป็นผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพในการป้องกันการตายของเซลล์ประสาทที่เหนี่ยวนำโดยภาวะสมองขาดเลือดในโรคหลอดเลือดสมอง
นักวิจัย : วิโรจน์ แก้วเรือง , เทอดไทย ทองอุ่น , จินตนาภรณ์ วัฒนธร , สุภาพร มัชฌิมะปุระ , ศุภชัย ติยวรนันท์ , สถาพร วงศ์เจริญวนกิจ , นงนุช เอื้อบัณฑิต , จิณัติตา จิตติวัฒน์
คำค้น : โรคหลอดเลือดสมอง , อนุมูลอิสระ , ผลหม่อน
หน่วยงาน : กรมหม่อนไหม
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://www.qsds.go.th/research/file/177.pdf
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ปัจจุบันโรคหลอดเลือดสมองเป็นภาวะหนึ่งที่พบได้บ่อยและส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตามโรคนี้สามารถป้องกันได้ สืบเนื่องจากข้อมูลของการศึกษาที่ผ่านมาที่รายงานเกี่ยวกับบทบาทของอนุมูลอิสระต่อการเกิดพยาธิสภาพของโรคหลอดเลือดสมอง และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของผลหม่อน คณะผู้วิจัยจึงตั้งสมมุติฐานว่าสารสกัดผลหม่อนน่าจะมีศักยภาพในการป้องกันและลดความรุนแรงของโรคหลอดเลือดสมอง ในการศึกษาครั้งนี้คณะผู้วิจัยจึงได้นำสารสกัดแอลกอฮอล์ของผลหม่อนสุกพันธุ์เชียงใหม่ ซึ่งมี%yield = 9.82% ขนาดต่างๆได้แก่ 2, 10 และ 50 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้ำหนักตัวมาป้อนหนูขาวพันธุ์ Wistar เพศผู้น้ำหนักประมาณ 350-400 กรัม จากนั้นนำมาเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะสมองขาดเลือดจำลองการเปลี่ยนแปลงที่พบในโรคหลอดเลือดสมองด้วยการทำให้หลอดเลือด middle cerebral artery ด้านขวาอุดตัน แล้วนำมาประเมินการเปลี่ยนแปลงของอนุมูลอิสระ โดยการประเมินการเปลี่ยนแปลง oxidative stress markers ได้แก่ ปริมาณ malondialdehyde (MDA) การทำงานของเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระได้แก่ superoxide dismutase (SD), catalase (CAT) และ glutathione peroxidase (GPx) ในสมองส่วน cerebral cortex, striatum และ hippocampus พบว่าหนูกลุ่มที่ได้รับสารสกัดผลหม่อนมีการทำงานของเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระที่กล่าวข้างต้นเพิ่มขึ้นแต่ไม่พบการเปลี่ยนแปลงของ MDA และเมื่อประเมินผลการให้สารสกัดหม่อนในการปกป้องสมองพบว่าหนูกลุ่มที่ได้รับสารสกัดผลหม่อนขนาดสูงจะมีปริมาณสมองที่ขาดเลือดใน cerebral cortex และ striatum ลดลง และหนูกลุ่มที่ได้รับสารสกัดขนาด 10 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้ำหนักตัวจะลดปริมาตรสมองขาดเลือดใน hippocampus ลดลง และหนูทุกกลุ่มที่ได้รับสารสกัดผลหม่อนจะมี neurological score ดีขึ้น จากข้อมูลที่กล่าวมาบ่งชี้ว่าสารสกัดผลหม่อนมีศักยภาพในการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง กลไกการออกฤทธิ์นั้นส่วนหนึ่งน่าจะผ่านการเพิ่มการทำงานของเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระ อย่างไรก็ตามน่าจะมีกลไกอื่นๆเข้ามามีบทบาทร่วมด้วยเนื่องจากไม่พบการเปลี่ยนแปลงอย่างใกล้ชิดระหว่างการเปลี่ยนแปลงการทำงานของเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระและการลดปริมาตรสมองที่ขาดเลือด ตลอดจนการเพิ่ม neurological score กลไกการออกฤทธิ์หลักที่แท้จริงและสารออกฤทธิ์นั้นยังคงต้องการการศึกษาเพิ่มเติมต่อไป

บรรณานุกรม :
วิโรจน์ แก้วเรือง , เทอดไทย ทองอุ่น , จินตนาภรณ์ วัฒนธร , สุภาพร มัชฌิมะปุระ , ศุภชัย ติยวรนันท์ , สถาพร วงศ์เจริญวนกิจ , นงนุช เอื้อบัณฑิต , จิณัติตา จิตติวัฒน์ . (2555). การศึกษาศักยภาพในการแปรรูปผลหม่อนเป็นผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพในการป้องกันการตายของเซลล์ประสาทที่เหนี่ยวนำโดยภาวะสมองขาดเลือดในโรคหลอดเลือดสมอง.
    กรุงเทพมหานคร : กรมหม่อนไหม.
วิโรจน์ แก้วเรือง , เทอดไทย ทองอุ่น , จินตนาภรณ์ วัฒนธร , สุภาพร มัชฌิมะปุระ , ศุภชัย ติยวรนันท์ , สถาพร วงศ์เจริญวนกิจ , นงนุช เอื้อบัณฑิต , จิณัติตา จิตติวัฒน์ . 2555. "การศึกษาศักยภาพในการแปรรูปผลหม่อนเป็นผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพในการป้องกันการตายของเซลล์ประสาทที่เหนี่ยวนำโดยภาวะสมองขาดเลือดในโรคหลอดเลือดสมอง".
    กรุงเทพมหานคร : กรมหม่อนไหม.
วิโรจน์ แก้วเรือง , เทอดไทย ทองอุ่น , จินตนาภรณ์ วัฒนธร , สุภาพร มัชฌิมะปุระ , ศุภชัย ติยวรนันท์ , สถาพร วงศ์เจริญวนกิจ , นงนุช เอื้อบัณฑิต , จิณัติตา จิตติวัฒน์ . "การศึกษาศักยภาพในการแปรรูปผลหม่อนเป็นผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพในการป้องกันการตายของเซลล์ประสาทที่เหนี่ยวนำโดยภาวะสมองขาดเลือดในโรคหลอดเลือดสมอง."
    กรุงเทพมหานคร : กรมหม่อนไหม, 2555. Print.
วิโรจน์ แก้วเรือง , เทอดไทย ทองอุ่น , จินตนาภรณ์ วัฒนธร , สุภาพร มัชฌิมะปุระ , ศุภชัย ติยวรนันท์ , สถาพร วงศ์เจริญวนกิจ , นงนุช เอื้อบัณฑิต , จิณัติตา จิตติวัฒน์ . การศึกษาศักยภาพในการแปรรูปผลหม่อนเป็นผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพในการป้องกันการตายของเซลล์ประสาทที่เหนี่ยวนำโดยภาวะสมองขาดเลือดในโรคหลอดเลือดสมอง. กรุงเทพมหานคร : กรมหม่อนไหม; 2555.