ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาศักยภาพในการแปรรูปผลหม่อนเป็นผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพในการป้องกัน และลดการทำลายของเซลล์ประสาทและความบกพร่องของความจำใน Alzheimer's disease

หน่วยงาน กรมหม่อนไหม

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาศักยภาพในการแปรรูปผลหม่อนเป็นผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพในการป้องกัน และลดการทำลายของเซลล์ประสาทและความบกพร่องของความจำใน Alzheimer's disease
นักวิจัย : ธเนศ จันทร์เทศ , จินตนาภรณ์ วัฒนธร , สุภาพร มัชฌิมะปุระ , วิโรจน์ แก้วเรือง , เทอดไทย ทองอุ่น , ศุภชัย ติยวรนันท์ , นงนุช เอื้อบัณฑิต , จิณัติตา จิตติวัฒน์ , ณกรณ์ ไกรอนุพงษา , สุกานดา คำปลิว
คำค้น : โรคอัลไซเมอร์
หน่วยงาน : กรมหม่อนไหม
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://www.qsds.go.th/research/file/178.pdf
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ปัจจุบันโรคอัลไซเมอร์นับเป็นปัญหาที่สำคัญปัญหาหนึ่งของสังคมโลกและประเทศไทย ทั้งนี้เนื่องจากความเจริญทางด้านเทคโนโลยีการแพทย์ทำให้มีประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นมาก ข้อมูลจากการศึกษาที่ผ่านมาเมื่อไม่นานมานี้แสดงให้เห็นว่าความเครียดออกซิเดชันมีบทบาทสำคัญในการเกิดพยาธิสภาพของโรคอัลไซเมอร์ และการบริโภคสารต้านอนุมูลอิสระมีบทบาทในการลดทั้งความเสี่ยงของการเกิดโรคและความรุนแรงของโรคสมองเสื่อม ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงมุ่งที่จะศึกษาฤทธิ์และกลไกในการป้องกันโรคอัลไซเมอร์ของสารสกัดผลหม่อน ในการศึกษาครั้งนี้ได้ทำการป้อนสารสกัดผลหม่อนสุกอบแห้งขนาด 2, 10 และ 50 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้ำหนักตัวให้หนูขาวเพศผู้พันธุ์ Wistar แล้วประเมินการเรียนรู้และความจำหลังจากได้รับสารสกัดไปครั้งเดียวและ 7วัน พบว่าหนูที่ได้รับสารสกัดผลหม่อนขนาด 10 และ 50 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้ำหนักตัวมีผลเพิ่มการเรียนรู้และความจำที่เกี่ยวข้องกับทิศทาง และได้ทำการทดสอบสารสกัดทั้งสามขนาดที่กล่าวข้างต้นในสัตว์ทดลองที่เหนี่ยวนำให้เกิดความจำบกพร่องด้วย scopolamine และสาร AF64A เพื่อเลียนแบบการทำงานบกพร่องของระบบประสาทโคลิเนอร์จิค และ ความจำบกพร่องในโรคอัลไซเมอร์ ผลการศึกษาพบว่าหนูที่ได้รับสารสกัดผลหม่อนทุกขนาดสามารถลดความบกพร่องในการเรียนรู้และความจำในสัตว์ทดลองที่เหนี่ยวนำความจำบกพร่องด้วยสารทั้ง 2 ชนิดที่กล่าวข้างต้น นอกจากนั้นยังพบว่ามีเพียงหนูที่ได้รับสารสกัดขนาดต่ำที่มีการเพิ่มการทำงานของเอนไซม์ glutathione peroxidase (GPx) อย่างไรก็ตามได้พบการลดลงของ malondialdehyde (MDA) ซึ่งเป็นดัชนีแสดงการทำลายของเยื่อเซลล์ส่วนไขมันจากอนุมูลอิสระรวมทั้งความเครียดออกซิเดชันลดลงในหนูที่ได้รับสารสกัดทุกขนาดแสดงว่าน่าจะมีกลไกอื่นที่ช่วยลดอนุมูลอิสระร่วมด้วย หนูที่ได้รับสารสกัดขนาด 2 และ 10 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้ำหนักตัวยังมีความหนาแน่นของเซลล์ประสาทในสมองส่วนฮิปโปแคมปัสเพิ่มขึ้น ในขณะที่หนูที่ได้รับสารสกัดขนาด 10 และ 50 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้ำหนักตัวจะมีความหนาแน่นของเซลล์ประสาทโคลิเนอร์จิคในสมองส่วน hippocampus เพิ่มขึ้นและกดการทำงานของเอนไซม์ acetylcholinesterase (AChE) ในสมองส่วนที่กล่าวข้างต้น ดังนั้นข้อมูลจากการศึกษาครั้งนี้จึงแสดงให้เห็นว่าสารสกัดผลหม่อนมีศักยภาพในการป้องกันโรคอัลไซเมอร์ลดความจำบกพร่องและเพิ่มความหนาแน่นของเซลล์ประสาท กลไกการออกฤทธิ์สารสกัดจะขึ้นกับขนาดของสารโดยสารขนาดกลางและสูงจะออกฤทธิ์ผ่านการเพิ่มการทำงานของระบบประสาทโคลิเนอร์จิค ส่วนสารสกัดขนาดต่ำจะออกฤทธิ์ผ่านการลดอนุมูลอิสระทำให้เพิ่มความหนาแน่นของเซลล์ประสาทในสมองส่วน hippocampus ซึ่งเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้และความจำ อย่างไรก็ตามน่าจะมีกลไกอื่นเข้ามามีบทบาทร่วมด้วยและยังต้องการการศึกษาเพิ่มเติมต่อไปร่วมกับการศึกษาหาสารออกฤทธิ์ที่สำคัญที่เป็นตัวออกฤทธิ์ปกป้องสมองและเพิ่มการเรียนรู้และความจำ

บรรณานุกรม :
ธเนศ จันทร์เทศ , จินตนาภรณ์ วัฒนธร , สุภาพร มัชฌิมะปุระ , วิโรจน์ แก้วเรือง , เทอดไทย ทองอุ่น , ศุภชัย ติยวรนันท์ , นงนุช เอื้อบัณฑิต , จิณัติตา จิตติวัฒน์ , ณกรณ์ ไกรอนุพงษา , สุกานดา คำปลิว . (2555). การศึกษาศักยภาพในการแปรรูปผลหม่อนเป็นผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพในการป้องกัน และลดการทำลายของเซลล์ประสาทและความบกพร่องของความจำใน Alzheimer's disease.
    กรุงเทพมหานคร : กรมหม่อนไหม.
ธเนศ จันทร์เทศ , จินตนาภรณ์ วัฒนธร , สุภาพร มัชฌิมะปุระ , วิโรจน์ แก้วเรือง , เทอดไทย ทองอุ่น , ศุภชัย ติยวรนันท์ , นงนุช เอื้อบัณฑิต , จิณัติตา จิตติวัฒน์ , ณกรณ์ ไกรอนุพงษา , สุกานดา คำปลิว . 2555. "การศึกษาศักยภาพในการแปรรูปผลหม่อนเป็นผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพในการป้องกัน และลดการทำลายของเซลล์ประสาทและความบกพร่องของความจำใน Alzheimer's disease".
    กรุงเทพมหานคร : กรมหม่อนไหม.
ธเนศ จันทร์เทศ , จินตนาภรณ์ วัฒนธร , สุภาพร มัชฌิมะปุระ , วิโรจน์ แก้วเรือง , เทอดไทย ทองอุ่น , ศุภชัย ติยวรนันท์ , นงนุช เอื้อบัณฑิต , จิณัติตา จิตติวัฒน์ , ณกรณ์ ไกรอนุพงษา , สุกานดา คำปลิว . "การศึกษาศักยภาพในการแปรรูปผลหม่อนเป็นผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพในการป้องกัน และลดการทำลายของเซลล์ประสาทและความบกพร่องของความจำใน Alzheimer's disease."
    กรุงเทพมหานคร : กรมหม่อนไหม, 2555. Print.
ธเนศ จันทร์เทศ , จินตนาภรณ์ วัฒนธร , สุภาพร มัชฌิมะปุระ , วิโรจน์ แก้วเรือง , เทอดไทย ทองอุ่น , ศุภชัย ติยวรนันท์ , นงนุช เอื้อบัณฑิต , จิณัติตา จิตติวัฒน์ , ณกรณ์ ไกรอนุพงษา , สุกานดา คำปลิว . การศึกษาศักยภาพในการแปรรูปผลหม่อนเป็นผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพในการป้องกัน และลดการทำลายของเซลล์ประสาทและความบกพร่องของความจำใน Alzheimer's disease. กรุงเทพมหานคร : กรมหม่อนไหม; 2555.