ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาศักยภาพในการแปรรูปดักแด้ไหมเป็นผลิตภัณฑ์ในการกระตุ้นการเรียนรู้และปกป้องสมอง

หน่วยงาน กรมหม่อนไหม

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาศักยภาพในการแปรรูปดักแด้ไหมเป็นผลิตภัณฑ์ในการกระตุ้นการเรียนรู้และปกป้องสมอง
นักวิจัย : สมบัติ กองภา , จินตนาภรณ์ วัฒนธร , สุภาพร มัชฌิมะปุระ , วิโรจน์ แก้วเรือง , เทอดไทย ทองอุ่น , ศุภชัย ติยวรนันท์ , นงนุช เอื้อบัณฑิต , จิณัติตา จิตติวัฒน์
คำค้น : โรคอัลไซเมอร์ , สารสกัดดักแด้ไหม , ดักแด้ไหม
หน่วยงาน : กรมหม่อนไหม
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://www.qsds.go.th/research/file/181.pdf
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โรคอัลไซเมอร์ โรคหลอดเลือดสมอง และโรคพิษสุราเรื้อรัง จัดเป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญของประเทศไทยเนื่องจากปัญหาเหล่านี้ส่งผลกระทบอย่างมากต่อค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขประจำปีของประเทศ ถึงแม้ปัญหาเหล่านี้จะเป็นปัญหาสำคัญแต่ปัจจุบันประสิทธิภาพการรักษายังไม่น่าพึงพอใจนัก การป้องกันจึงยังคงเป็นเรื่องจำเป็น รูปแบบหนึ่งของการป้องกันรักษาโรคที่ได้รับความนิยมมาแต่โบราณได้แก่การใช้อาหารเป็นยาทั้งในรูปป้องกันและรักษาโรคหรือที่เรียกว่าอาหารบำบัด ดักแด้ไหมมีสารอาหารที่จำเป็นต่อการทำงานของระบบประสาทหลายชนิด ยิ่งไปกว่านั้นยังมีรายงานว่ามีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงตั้งสมมุติฐานว่าสารสกัดดักแด้ไหมน่าจะสามารถป้องกันการทำลายสมองจากภาวะดังกล่าวซึ่งกลไกการทำให้สมองตายเกี่ยวข้องกับอนุมูลอิสระและสามารถเพิ่มการเรียนรู้ได้ แต่เนื่องจากปัจจุบันไม่มีรายงานทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงมุ่งที่จะศึกษาศักยภาพของสารสกัดดักแด้ไหมในการป้องกันโรคอัลไซเมอร์ โรคหลอดเลือดสมอง และพิษสุราเรื้อรัง ในการศึกษาฤทธิ์ป้องกันโรคอัลไซเมอร์ของสารสกัดดักแด้ไหม ได้ป้อนสารสกัดดักแด้ไหมขนาด 60, 90 และ 135 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้ำหนักตัว ให้กับหนูขาวเพศผู้พันธุ์ Wistar เป็นเวลา 2 สัปดาห์ จากนั้นนำมาเหนี่ยวนำให้เกิดความจำบกพร่องด้วยการทำให้ระบบประสาทโคลิเนอร์จิคซึ่งมีบทบาทสำคัญในเรื่องความจำทำงานได้น้อยลงเพื่อเลียนแบบภาวะความจำบกพร่องที่พบในโรคอัลไซเมอร์ระยะแรก และประเมินผลการเรียนรู้และความจำชนิดที่เกี่ยวข้องกับทิศทาง ความหนาแน่นของเซลล์ประสาทในสมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับความจำดังกล่าวคือ ฮิปโปแคมปัส ผลการทดลองพบว่าสารสกัดดักแด้ไหมสามารถเพิ่มการเรียนรู้และความจำได้ทั้งในภาวะปกติและภาวะความจำบกพร่องในแบบจำลองโรคสมองเสื่อม และเพิ่มความหนาแน่นของเซลล์ประสาทบริเวณฮิปโปแคมปัส โดยกลไกการเพิ่มการเรียนรู้และความจำส่วนหนึ่งน่าจะมาจากการเพิ่มการทำงานของระบบประสาทโคลิเนอร์จิค และการเพิ่มความหนาแน่นของเซลล์ประสาทในสมองบริเวณฮิปโปแคมปัส ส่วนการเพิ่มความหนาแน่นของเซลล์ประสาทในบริเวณดังกล่าวส่วนหนึ่งนั้นน่าจะเป็นผลจากการลดอนุมูลอิสระ อย่างไรก็ตามน่าจะมีกลไกอื่นมาเกี่ยวข้องร่วมด้วย ฯลฯ

บรรณานุกรม :
สมบัติ กองภา , จินตนาภรณ์ วัฒนธร , สุภาพร มัชฌิมะปุระ , วิโรจน์ แก้วเรือง , เทอดไทย ทองอุ่น , ศุภชัย ติยวรนันท์ , นงนุช เอื้อบัณฑิต , จิณัติตา จิตติวัฒน์ . (2555). การศึกษาศักยภาพในการแปรรูปดักแด้ไหมเป็นผลิตภัณฑ์ในการกระตุ้นการเรียนรู้และปกป้องสมอง.
    กรุงเทพมหานคร : กรมหม่อนไหม.
สมบัติ กองภา , จินตนาภรณ์ วัฒนธร , สุภาพร มัชฌิมะปุระ , วิโรจน์ แก้วเรือง , เทอดไทย ทองอุ่น , ศุภชัย ติยวรนันท์ , นงนุช เอื้อบัณฑิต , จิณัติตา จิตติวัฒน์ . 2555. "การศึกษาศักยภาพในการแปรรูปดักแด้ไหมเป็นผลิตภัณฑ์ในการกระตุ้นการเรียนรู้และปกป้องสมอง".
    กรุงเทพมหานคร : กรมหม่อนไหม.
สมบัติ กองภา , จินตนาภรณ์ วัฒนธร , สุภาพร มัชฌิมะปุระ , วิโรจน์ แก้วเรือง , เทอดไทย ทองอุ่น , ศุภชัย ติยวรนันท์ , นงนุช เอื้อบัณฑิต , จิณัติตา จิตติวัฒน์ . "การศึกษาศักยภาพในการแปรรูปดักแด้ไหมเป็นผลิตภัณฑ์ในการกระตุ้นการเรียนรู้และปกป้องสมอง."
    กรุงเทพมหานคร : กรมหม่อนไหม, 2555. Print.
สมบัติ กองภา , จินตนาภรณ์ วัฒนธร , สุภาพร มัชฌิมะปุระ , วิโรจน์ แก้วเรือง , เทอดไทย ทองอุ่น , ศุภชัย ติยวรนันท์ , นงนุช เอื้อบัณฑิต , จิณัติตา จิตติวัฒน์ . การศึกษาศักยภาพในการแปรรูปดักแด้ไหมเป็นผลิตภัณฑ์ในการกระตุ้นการเรียนรู้และปกป้องสมอง. กรุงเทพมหานคร : กรมหม่อนไหม; 2555.