ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษารูปแบบและระบบการผลิตเส้นไหมไทยมาตรฐานมกษ.8000-2548และประสิทธิภาพการผลิตผ้าไหมที่ใช้เส้นไหมมาตรฐาน มกษ.8000-2548

หน่วยงาน กรมหม่อนไหม

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษารูปแบบและระบบการผลิตเส้นไหมไทยมาตรฐานมกษ.8000-2548และประสิทธิภาพการผลิตผ้าไหมที่ใช้เส้นไหมมาตรฐาน มกษ.8000-2548
นักวิจัย : สมหญิง ชูประยูร , สฤษดิพร ชูประยูร , สุบรรณ โสภา , สุชาดา อุชชิน , จิตติพร จินดาแก้ว , พิมลรัตน์ เมธินธรังสรรค์
คำค้น : มกษ. 8000-2548 , เส้นไหม
หน่วยงาน : กรมหม่อนไหม
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://www.qsds.go.th/research/file/175.pdf
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษารูปแบบการผลิตเส้นไหมไทยมาตรฐาน มกษ. 8000-2548 และประสิทธิภาพการผลิตผ้าไหมที่ใช้ เส้นไหมมาตรฐาน มกษ. 8000-2548 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ได้ถึงกระบวนการผลิตเส้นไหมที่มีคุณภาพเพื่อให้กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเส้นไหมสามารถเชื่อมโยงเป็นระบบกลุ่มเครือข่ายที่เป็นแหล่งเส้นไหมคุณภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการทอผ้าไหมระดับอุตสาหกรรมและกลุ่มผู้ทอผ้าไหมรายย่อยในท้องถิ่น ทำให้เกิดเป็นกลุ่มเครือข่ายสิ่งทอก่อให้เกิดรายได้เพิ่มจากการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานคุณภาพ จากการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลเทคโนโลยีการสาวเส้นไหมมาตรฐานที่เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดแล้วจากกลุ่มเกษตรกรตัวอย่าง 3 จังหวัด คือ ขอนแก่น มหาสารคาม และสุรินทร์ พบว่ากระบวนการสาวไหมหัตถกรรมประกอบด้วย น้ำต้มสาวที่ระดับความเป็นกรดด่างเท่ากับ6.8-7.5 พวงสาวไหม หม้อต้มสาวมีเส้นผ่าศูนย์กลางของ ปากหม้อ 27-30 เซนติเมตร อุณหภูมิน้ำในหม้อต้มสาวเส้นไหม 80 องศาเซลเซียส การกำหนดจำนวนรังไหมที่เริ่มสาวไหม 100-120 รัง มีการวัดขนาดเส้นไหมในระดับเกษตรกร การทำไจไหมมาตรฐาน ใช้เหล่งที่มีอุปกรณ์การจัดเรียงเส้นไหมสานเป็น ตาข่ายหรือที่เรียกว่าไดมอนด์ครอส ขนาดเส้นรอบวง 135-155 เซ็นติเมตร กำหนดจำนวนรอบในการเหล่งเส้นไหมต่อไจหรือ เข็ดไหมเพื่อให้ได้น้ำหนักเส้นไหม 80-100 กรัมต่อหนึ่งไจไหม จำนวนไพต่อไจไหมเท่ากับ 4- 6 ตำแหน่ง เมื่อตรวจสอบมาตรฐาน ในห้องปฏิบัติการประมาณ เส้นไหมหนึ่งของจังหวัดสุรินทร์ ร้อยละ 80 ของกลุ่มตัวอย่างจัดอยู่ในเส้นไหมหนึ่งกลุ่มที่3 (151-200 ดีเนียร์) มีขนาดเส้นไหมต่างกัน 34 ดีเนียร์ ส่วนจังหวัดมหาสารคามและขอนแก่น ผลิตเส้นไหมหนึ่งกลุ่มที่4 (201-250ดีเนียร์) และเส้นไหมสองกลุ่มที่3 (201-250ดีเนียร์) ขนาดเส้นต่างกัน 12 และ 21ดีเนียร์ ตามลำดับ น้ำหนักเส้นไหมต่อหนึ่งไจไหมโดยเฉลี่ย 91.47 กรัม (80-100 กรัม) ส่วนคุณลักษณะความเหนียวและเปอร์เซ็นต์การยืดตัว จัดอยู่ในชั้นคุณภาพชั้น2 และชั้น1 ตามลำดับ ส่วนการจัดชั้นคุณภาพของเส้นไหมตามมาตรฐาน มกษ. 8000-2548 เส้นไหมที่ผลิตได้อยู่ในชั้นคุณภาพชั้นหนึ่งและชั้นคุณภาพ ชั้นพิเศษ สำหรับประสิทธิภาพการทอผ้าของกลุ่มทอผ้าไหมหัตถกรรมจากจังหวัดขอนแก่น ร้อยเอ็ด และสุรินทร์ที่ใช้เส้นไหมมาตรฐานจากกลุ่มเกษตรกรในโครงการวิจัย เมื่อศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการทอผ้าไหมระหว่างการใช้เส้นไหมมาตรฐาน มกษ. 8000-2548 ในโครงการวิจัยกับเส้นไหมที่ผลิตแบบดั้งเดิม ปรากฏว่า ตั้งแต่กระบวนการลอกกาว จนกระทั่งทอผ้าเป็นชุดผืนผ้ามัดหมี่สองสี จำนวน 1 ชุด ขนาด 4 เมตร คือผ้าพื้น 2 เมตร ผ้ามัดหมี่สองสี 2 เมตร จะใช้เวลา69 ชั่วโมง 36นาที และ 102 ชั่วโมง ตามลำดับ จะเห็นได้ว่าการทอผ้าด้วยเส้นไหมมาตรฐานจะใช้เวลาน้อยกว่าการใช้เส้นไหมแบบดั้งเดิม เป็นเวลา 32 ชั่วโมง 24นาที มีอัตราการสูญเสียเส้นไหมระหว่างขั้นตอนการปฏิบัติงาน ร้อยละ2 , ร้อยละ 10 ตามลำดับ ซึ่งจะมีความต่างกันร้อยละ 8 คือการใช้เส้นไหมมาตรฐานจะมีอัตราการสูญเสียน้อยกว่าการใช้เส้นไหมแบบดั้งเดิมร้อยละ 8 และเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อต้นทุนการผลิต

บรรณานุกรม :
สมหญิง ชูประยูร , สฤษดิพร ชูประยูร , สุบรรณ โสภา , สุชาดา อุชชิน , จิตติพร จินดาแก้ว , พิมลรัตน์ เมธินธรังสรรค์ . (2555). การศึกษารูปแบบและระบบการผลิตเส้นไหมไทยมาตรฐานมกษ.8000-2548และประสิทธิภาพการผลิตผ้าไหมที่ใช้เส้นไหมมาตรฐาน มกษ.8000-2548.
    กรุงเทพมหานคร : กรมหม่อนไหม.
สมหญิง ชูประยูร , สฤษดิพร ชูประยูร , สุบรรณ โสภา , สุชาดา อุชชิน , จิตติพร จินดาแก้ว , พิมลรัตน์ เมธินธรังสรรค์ . 2555. "การศึกษารูปแบบและระบบการผลิตเส้นไหมไทยมาตรฐานมกษ.8000-2548และประสิทธิภาพการผลิตผ้าไหมที่ใช้เส้นไหมมาตรฐาน มกษ.8000-2548".
    กรุงเทพมหานคร : กรมหม่อนไหม.
สมหญิง ชูประยูร , สฤษดิพร ชูประยูร , สุบรรณ โสภา , สุชาดา อุชชิน , จิตติพร จินดาแก้ว , พิมลรัตน์ เมธินธรังสรรค์ . "การศึกษารูปแบบและระบบการผลิตเส้นไหมไทยมาตรฐานมกษ.8000-2548และประสิทธิภาพการผลิตผ้าไหมที่ใช้เส้นไหมมาตรฐาน มกษ.8000-2548."
    กรุงเทพมหานคร : กรมหม่อนไหม, 2555. Print.
สมหญิง ชูประยูร , สฤษดิพร ชูประยูร , สุบรรณ โสภา , สุชาดา อุชชิน , จิตติพร จินดาแก้ว , พิมลรัตน์ เมธินธรังสรรค์ . การศึกษารูปแบบและระบบการผลิตเส้นไหมไทยมาตรฐานมกษ.8000-2548และประสิทธิภาพการผลิตผ้าไหมที่ใช้เส้นไหมมาตรฐาน มกษ.8000-2548. กรุงเทพมหานคร : กรมหม่อนไหม; 2555.