ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาพิษวิทยาของสารสกัดผลหม่อน

หน่วยงาน กรมหม่อนไหม

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาพิษวิทยาของสารสกัดผลหม่อน
นักวิจัย : สมพงษ์ ไกรพจน์ , กมลทิพย์ บราวน์ , จินตนาภรณ์ วัฒนธร , สุภาพร มัชฌิมะปุระ , วิโรจน์ แก้วเรือง , เทอดไทย ทองอุ่น , ศุภชัย ติยวรนันท์ , นงนุช เอื้อบัณฑิต , จิณัติตา จิตติวัฒน์
คำค้น : หม่อน , สารสกัดผลหม่อน
หน่วยงาน : กรมหม่อนไหม
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://www.qsds.go.th/research/file/179.pdf
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ผลหม่อนถูกนำมาใช้บริโภคทั้งในรูปอาหารและสมุนไพรเป็นเวลานาน อย่างไรก็ตามปัจจุบันยังไม่มีรายงานความปลอดภัยของผลหม่อน ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงมุ่งที่จะศึกษาพิษเฉียบพลันและพิษกึ่งเรื้อรังของสารสกัดผลหม่อนด้วยวิธีการป้อนทางปากในหนูขาวพันธุ์ Wistar ในการศึกษาพิษเฉียบพลันของสารสกัดผลหม่อนในหนูขาวเพศผู้และเพศเมียทดสอบโดยป้อนสารสกัดขนาด 2,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้ำหนักตัว ทางปากครั้งเดียว สังเกตอาการแสดงความเป็นพิษและพฤติกรรมโดยทั่วไปเป็นเวลา 14 วัน ซึ่งไม่พบความผิดปกติใดๆและการตายของหนูขาวที่ได้รับสารสกัดเมื่อเทียบกับหนูกลุ่มควบคุม ดังนั้นข้อมูลดังกล่าวอาจบ่งชี้ได้ว่าการป้อนสารสกัดครั้งเดียวทางปากในขนาด 2,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้ำหนักตัวไม่มีผลก่อให้เกิดความเป็นพิษเฉียบพลัน ในการทดสอบความเป็นพิษเรื้อรังโดยป้อนสารสกัดผลหม่อนขนาด 2, 10 และ 500 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้ำหนักตัวให้หนูขาวเป็นเวลา 100 วัน ประเมินอาการ พฤติกรรมและสุขภาพสัตว์ พบว่าไม่มีความผิดปกติใดๆ เมื่อประเมินการเปลี่ยนแปลงค่าโลหิตวิทยาและค่าเคมีคลินิกในเลือด พบการเปลี่ยนแปลงบางดัชนีที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของตับและไตเล็กน้อยแต่มีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวยังอยู่ในช่วงค่าปกติ ดังนั้นทั้งเพศผู้และเมียแนวโน้มของค่า NOAEL ของสารสกัดผลหม่อนในหนูขาวที่ได้รับสารโดยการป้อนทางปากจะเป็น 500 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้ำหนักตัว อย่างไรก็ตามควรมีการตรวจสอบพยาธิเนื้อเยื่อวิทยาเพิ่มเติมเพื่อยืนยันค่า NOAEL

บรรณานุกรม :