ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาสถานการณ์การผลิต ความรู้ และการยอมรับของเกษตรกร ในกระบวนการผลิตไหมเพื่อผลิตภัณฑ์สีเขียว (Green Product)

หน่วยงาน กรมหม่อนไหม

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาสถานการณ์การผลิต ความรู้ และการยอมรับของเกษตรกร ในกระบวนการผลิตไหมเพื่อผลิตภัณฑ์สีเขียว (Green Product)
นักวิจัย : ศุภวรรณ เคี่ยนเมธี , กนกวรรณ สมคำ , พิญญ์พัชร์ ตรีฉิมพลี , พิมลรัตน์ เมธินธรังสรรค์ , ลำแพน สารจันทึก , สมหญิง ชูประยูร , ชุมญาณัช คำวงษ์ , อาภาพร ขันตี
คำค้น : ผลิตภัณฑ์สีเขียว , สิ่งทอที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
หน่วยงาน : กรมหม่อนไหม
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : http://www.qsds.go.th/research/file/196.pdf
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ศุภวรรณ เคี่ยนเมธี , กนกวรรณ สมคำ , พิญญ์พัชร์ ตรีฉิมพลี , พิมลรัตน์ เมธินธรังสรรค์ , ลำแพน สารจันทึก , สมหญิง ชูประยูร , ชุมญาณัช คำวงษ์ , อาภาพร ขันตี . (2556). การศึกษาสถานการณ์การผลิต ความรู้ และการยอมรับของเกษตรกร ในกระบวนการผลิตไหมเพื่อผลิตภัณฑ์สีเขียว (Green Product).
    กรุงเทพมหานคร : กรมหม่อนไหม.
ศุภวรรณ เคี่ยนเมธี , กนกวรรณ สมคำ , พิญญ์พัชร์ ตรีฉิมพลี , พิมลรัตน์ เมธินธรังสรรค์ , ลำแพน สารจันทึก , สมหญิง ชูประยูร , ชุมญาณัช คำวงษ์ , อาภาพร ขันตี . 2556. "การศึกษาสถานการณ์การผลิต ความรู้ และการยอมรับของเกษตรกร ในกระบวนการผลิตไหมเพื่อผลิตภัณฑ์สีเขียว (Green Product)".
    กรุงเทพมหานคร : กรมหม่อนไหม.
ศุภวรรณ เคี่ยนเมธี , กนกวรรณ สมคำ , พิญญ์พัชร์ ตรีฉิมพลี , พิมลรัตน์ เมธินธรังสรรค์ , ลำแพน สารจันทึก , สมหญิง ชูประยูร , ชุมญาณัช คำวงษ์ , อาภาพร ขันตี . "การศึกษาสถานการณ์การผลิต ความรู้ และการยอมรับของเกษตรกร ในกระบวนการผลิตไหมเพื่อผลิตภัณฑ์สีเขียว (Green Product)."
    กรุงเทพมหานคร : กรมหม่อนไหม, 2556. Print.
ศุภวรรณ เคี่ยนเมธี , กนกวรรณ สมคำ , พิญญ์พัชร์ ตรีฉิมพลี , พิมลรัตน์ เมธินธรังสรรค์ , ลำแพน สารจันทึก , สมหญิง ชูประยูร , ชุมญาณัช คำวงษ์ , อาภาพร ขันตี . การศึกษาสถานการณ์การผลิต ความรู้ และการยอมรับของเกษตรกร ในกระบวนการผลิตไหมเพื่อผลิตภัณฑ์สีเขียว (Green Product). กรุงเทพมหานคร : กรมหม่อนไหม; 2556.