ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมของไฟในการเผาตอซังข้าวบริเวณพื้นที่นาข้าวตำบลบ่อพระ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมของไฟในการเผาตอซังข้าวบริเวณพื้นที่นาข้าวตำบลบ่อพระ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
นักวิจัย : พงษ์ธร วิจิตรกุล
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พงษ์ธร วิจิตรกุล . (2558). การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมของไฟในการเผาตอซังข้าวบริเวณพื้นที่นาข้าวตำบลบ่อพระ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์.
    อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา.
พงษ์ธร วิจิตรกุล . 2558. "การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมของไฟในการเผาตอซังข้าวบริเวณพื้นที่นาข้าวตำบลบ่อพระ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์".
    อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา.
พงษ์ธร วิจิตรกุล . "การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมของไฟในการเผาตอซังข้าวบริเวณพื้นที่นาข้าวตำบลบ่อพระ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์."
    อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2558. Print.
พงษ์ธร วิจิตรกุล . การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมของไฟในการเผาตอซังข้าวบริเวณพื้นที่นาข้าวตำบลบ่อพระ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์. อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2558.