ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
นักวิจัย : ภานุวัฒน์ ขันจา , ชรัส แย้มชื่น
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ภานุวัฒน์ ขันจา , ชรัส แย้มชื่น . (2558). การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์.
    อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ภานุวัฒน์ ขันจา , ชรัส แย้มชื่น . 2558. "การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์".
    อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ภานุวัฒน์ ขันจา , ชรัส แย้มชื่น . "การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์."
    อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2558. Print.
ภานุวัฒน์ ขันจา , ชรัส แย้มชื่น . การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2558.