ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสูญเสียสมรรถภาพการได้ยินและความผิดปกติของสมรรถภาพปอดในคนทำงานอุตสาหกรรมสลักหิน

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสูญเสียสมรรถภาพการได้ยินและความผิดปกติของสมรรถภาพปอดในคนทำงานอุตสาหกรรมสลักหิน
นักวิจัย : โกวิทย์ นามบุญมี
คำค้น : สูญเสียการได้ยิน , ปอด , อุตสาหกรรมสลักหิน
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
โกวิทย์ นามบุญมี . (2559). การสูญเสียสมรรถภาพการได้ยินและความผิดปกติของสมรรถภาพปอดในคนทำงานอุตสาหกรรมสลักหิน.
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง.
โกวิทย์ นามบุญมี . 2559. "การสูญเสียสมรรถภาพการได้ยินและความผิดปกติของสมรรถภาพปอดในคนทำงานอุตสาหกรรมสลักหิน".
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง.
โกวิทย์ นามบุญมี . "การสูญเสียสมรรถภาพการได้ยินและความผิดปกติของสมรรถภาพปอดในคนทำงานอุตสาหกรรมสลักหิน."
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 2559. Print.
โกวิทย์ นามบุญมี . การสูญเสียสมรรถภาพการได้ยินและความผิดปกติของสมรรถภาพปอดในคนทำงานอุตสาหกรรมสลักหิน. เชียงราย : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง; 2559.