ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษากลยุทธ์การตลาดของผู้ผลิตสินค้าหัตถรรมท้องถิ่น เพื่อเป็นของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยว : กรณีศึกษาบ้านหลุก อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษากลยุทธ์การตลาดของผู้ผลิตสินค้าหัตถรรมท้องถิ่น เพื่อเป็นของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยว : กรณีศึกษาบ้านหลุก อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
นักวิจัย : อวัสดา บินโซดาโอะ , ณัฐวุฒิ ปัญญา , นุสรา แสงอร่าม , วิจิตรา แซ่ตั้ง , วีรพร สุพจน์ธรรมจารี
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อวัสดา บินโซดาโอะ , ณัฐวุฒิ ปัญญา , นุสรา แสงอร่าม , วิจิตรา แซ่ตั้ง , วีรพร สุพจน์ธรรมจารี . (2558). การศึกษากลยุทธ์การตลาดของผู้ผลิตสินค้าหัตถรรมท้องถิ่น เพื่อเป็นของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยว : กรณีศึกษาบ้านหลุก อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง.
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา .
อวัสดา บินโซดาโอะ , ณัฐวุฒิ ปัญญา , นุสรา แสงอร่าม , วิจิตรา แซ่ตั้ง , วีรพร สุพจน์ธรรมจารี . 2558. "การศึกษากลยุทธ์การตลาดของผู้ผลิตสินค้าหัตถรรมท้องถิ่น เพื่อเป็นของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยว : กรณีศึกษาบ้านหลุก อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง".
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา .
อวัสดา บินโซดาโอะ , ณัฐวุฒิ ปัญญา , นุสรา แสงอร่าม , วิจิตรา แซ่ตั้ง , วีรพร สุพจน์ธรรมจารี . "การศึกษากลยุทธ์การตลาดของผู้ผลิตสินค้าหัตถรรมท้องถิ่น เพื่อเป็นของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยว : กรณีศึกษาบ้านหลุก อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง."
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา , 2558. Print.
อวัสดา บินโซดาโอะ , ณัฐวุฒิ ปัญญา , นุสรา แสงอร่าม , วิจิตรา แซ่ตั้ง , วีรพร สุพจน์ธรรมจารี . การศึกษากลยุทธ์การตลาดของผู้ผลิตสินค้าหัตถรรมท้องถิ่น เพื่อเป็นของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยว : กรณีศึกษาบ้านหลุก อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง. ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา ; 2558.