ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษากระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุในการผลิต เซรามิกแบบมีส่วนร่วมชุมชนบ้านหมอสม ตำบลปงแสนทอง จังหวัดลำปาง

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษากระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุในการผลิต เซรามิกแบบมีส่วนร่วมชุมชนบ้านหมอสม ตำบลปงแสนทอง จังหวัดลำปาง
นักวิจัย : สมชาย เยื่ยงพฤกษาวัลย์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สมชาย เยื่ยงพฤกษาวัลย์ . (2558). การศึกษากระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุในการผลิต เซรามิกแบบมีส่วนร่วมชุมชนบ้านหมอสม ตำบลปงแสนทอง จังหวัดลำปาง.
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา .
สมชาย เยื่ยงพฤกษาวัลย์ . 2558. "การศึกษากระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุในการผลิต เซรามิกแบบมีส่วนร่วมชุมชนบ้านหมอสม ตำบลปงแสนทอง จังหวัดลำปาง".
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา .
สมชาย เยื่ยงพฤกษาวัลย์ . "การศึกษากระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุในการผลิต เซรามิกแบบมีส่วนร่วมชุมชนบ้านหมอสม ตำบลปงแสนทอง จังหวัดลำปาง."
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา , 2558. Print.
สมชาย เยื่ยงพฤกษาวัลย์ . การศึกษากระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุในการผลิต เซรามิกแบบมีส่วนร่วมชุมชนบ้านหมอสม ตำบลปงแสนทอง จังหวัดลำปาง. ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา ; 2558.