ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การผลิตเส้นด้ายจากใยกัญชงด้วยระบบการผลิตเส้นด้ายแบบวงแหวน

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การผลิตเส้นด้ายจากใยกัญชงด้วยระบบการผลิตเส้นด้ายแบบวงแหวน
นักวิจัย : มนูญ จิตต์ใจฉ่ำ , ปิยะพร คามภีรภาพพันธ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : อุตสาหกรรมสิ่งทอ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

สกัดเส้นใยกัญชงจากเปลือกกัญชงด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์และศึกษาส่วนประกอบทางเคมี สัณฐานวิทยา และสมบัติของเส้นใยกัญชงก่อนและหลังการสกัด จากนั้นนำเส้นใยกัญชงที่ผ่านการสกัดแล้วไปผสมกับฝ้ายในอัตราส่วน 40 ต่อ 60 เพื่อปั่นเป็นเส้นด้ายเบอร์ 20 Ne ด้วยกระบวนการปั่นด้ายแบบวงแหวน และศึกษาสมบัติของเส้นด้ายที่ผลิตได้เทียบกับเส้นด้ายฝ้าย พบว่า เส้นด้ายจากเส้นใยกัญชงผสมฝ้ายมีความทนแรงดึงต่ำกว่าเส้นด้ายฝ้าย แต่มีค่าร้อยละการยืดตัวสูงกว่าเส้นด้ายฝ้ายเล็กน้

บรรณานุกรม :
มนูญ จิตต์ใจฉ่ำ , ปิยะพร คามภีรภาพพันธ์ . (). การผลิตเส้นด้ายจากใยกัญชงด้วยระบบการผลิตเส้นด้ายแบบวงแหวน.
    : .
มนูญ จิตต์ใจฉ่ำ , ปิยะพร คามภีรภาพพันธ์ . . "การผลิตเส้นด้ายจากใยกัญชงด้วยระบบการผลิตเส้นด้ายแบบวงแหวน".
    : .
มนูญ จิตต์ใจฉ่ำ , ปิยะพร คามภีรภาพพันธ์ . "การผลิตเส้นด้ายจากใยกัญชงด้วยระบบการผลิตเส้นด้ายแบบวงแหวน."
    : , . Print.
มนูญ จิตต์ใจฉ่ำ , ปิยะพร คามภีรภาพพันธ์ . การผลิตเส้นด้ายจากใยกัญชงด้วยระบบการผลิตเส้นด้ายแบบวงแหวน. : ; .