ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แผ่นอิเล็กโตรสปันเชิงประกอบของพอลิไฮดรอกซีบิวทิเรต/ผลึกนาโนเซลลูโลสจากเปลือกข้าวโพด: การเตรียมและสมบัติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แผ่นอิเล็กโตรสปันเชิงประกอบของพอลิไฮดรอกซีบิวทิเรต/ผลึกนาโนเซลลูโลสจากเปลือกข้าวโพด: การเตรียมและสมบัติ
นักวิจัย : ปิยะพร คามภีรภาพพันธ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : อุตสาหกรรมสิ่งทอ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เปลือกข้าวโพดเป็นหนึ่งในของเหลือทิ้งทางการเกษตรซึ่งมีปริมาณมาก ราคาถูกและเป็นแหล่งสารอินทรีย์ที่เกิดใหม่ได้ การสกัดผลึกนาโนเซลลูโลสจากเปลือกข้าวโพดทำได้โดยใช้การกำจัดสิ่งสกปรกด้วยด่างและการฟอกขาว จากนั้นตามด้วยการไฮโดรลิซิสด้วยกรดซัลฟิวริก วิเคราะห์ลักษณะของวัสดุในแต่ละขั้นตอน เช่น ศึกษาสัณฐานวิทยาของวัสดุโดยใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดและกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน วิเคราะห์ผลึกของเปลือกข้าวโพดและผลึกนาโนเซลลูโลสด้วยเทคนิคเอกซเรย์ดิฟแฟรกชัน ค่าความเป็นผลึกสูงสุดของการการศึกษานี้ คือ ผลึกนาโนเซลลูโลสซึ่งมีค่าความเป็นผลึก ร้อยละ 68.33 เมื่อผสมผลึกนาโนเซลลูโลสกับสารละลายพอลิไฮดรอกซีบิวทิเรตและปั่นเป็นเส้นใยด้วยกระบวนการอิเล็กโตร สปินนิ่ง พบว่า เส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นใยที่ปั่นได้มีขนาดเล็กลง แต่ความสามารถในการดูดซึมน้ำและอุณหภูมิหลอมเหลวผลึกสูงขึ้น ตามปริมาณการเติมผลึกนาโนเซลลูโลส ในส่วนของความเป็นพิษต่อเซลล์ พบว่า เส้นใยพอลิไฮดรอกซีบิวทิเรตผสมผลึกนาโนเซลลูโลสไม่มีความเป็นพิษต่อเซลล์

บรรณานุกรม :
ปิยะพร คามภีรภาพพันธ์ . (). แผ่นอิเล็กโตรสปันเชิงประกอบของพอลิไฮดรอกซีบิวทิเรต/ผลึกนาโนเซลลูโลสจากเปลือกข้าวโพด: การเตรียมและสมบัติ.
    : .
ปิยะพร คามภีรภาพพันธ์ . . "แผ่นอิเล็กโตรสปันเชิงประกอบของพอลิไฮดรอกซีบิวทิเรต/ผลึกนาโนเซลลูโลสจากเปลือกข้าวโพด: การเตรียมและสมบัติ".
    : .
ปิยะพร คามภีรภาพพันธ์ . "แผ่นอิเล็กโตรสปันเชิงประกอบของพอลิไฮดรอกซีบิวทิเรต/ผลึกนาโนเซลลูโลสจากเปลือกข้าวโพด: การเตรียมและสมบัติ."
    : , . Print.
ปิยะพร คามภีรภาพพันธ์ . แผ่นอิเล็กโตรสปันเชิงประกอบของพอลิไฮดรอกซีบิวทิเรต/ผลึกนาโนเซลลูโลสจากเปลือกข้าวโพด: การเตรียมและสมบัติ. : ; .