ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสกัดเส้นใยจากพืชสมุนไพร

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสกัดเส้นใยจากพืชสมุนไพร
นักวิจัย : ปทุมทิพย์ ปราบพาล , ขนิษฐา เจริญลาภ
คำค้น : -
หน่วยงาน : วิศวกรรมศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาภาวะที่เหมาะสมในการกำจัดกัมของเส้นใยสมุนไพรด้วยสารเคมีเอนไซม์และอีเอ็ม จากใบเตย ใบขมิ้นชันและใบพลับพลึง ตัวแปรที่ศึกษาคือ ชนิดของสารเคมี วันในการแช่ ความเข้มข้นของสารละลาย อุณหภูมิและเวลาในการต้ม จากการวิเคราะห์น้ำหนักและน้ำหนักกัมตกค้างด้วยวิธี South India Textile Research Association (SITRA) พบว่าการสกัดเส้นใยจากสมุนไพรด้วยสารเคมี เอนไซม์ หรือ อีเอ็ม ภาวะที่เหมาะสมคือ กรณีใช้สารโซเดียมคาร์บอเนต 2% แช่เป็นเวลา 12 วัน แล้วนำมาต้มอุณหภูมิ 95oC เป็นเวลา 1 ชั่วโมง กรณีใช้เอนไซม์ 2% แช่เป็นเวลา 45 วัน แล้วนำมาต้มจนเดือดเป็นเวลา 1 ชั่วโมง กรณีใช้อีเอ็ม 1% แช่เป็นเวลา 50 วัน แล้วนำมาต้มอุณหภูมิ 95oC เป็นเวลา 1 ชั่วโมง

บรรณานุกรม :
ปทุมทิพย์ ปราบพาล , ขนิษฐา เจริญลาภ . (). การสกัดเส้นใยจากพืชสมุนไพร.
    : .
ปทุมทิพย์ ปราบพาล , ขนิษฐา เจริญลาภ . . "การสกัดเส้นใยจากพืชสมุนไพร".
    : .
ปทุมทิพย์ ปราบพาล , ขนิษฐา เจริญลาภ . "การสกัดเส้นใยจากพืชสมุนไพร."
    : , . Print.
ปทุมทิพย์ ปราบพาล , ขนิษฐา เจริญลาภ . การสกัดเส้นใยจากพืชสมุนไพร. : ; .