ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสอบ Formative ด้วยข้อสอบแบบดั้งเดิมเทียบกับข้อสอบแบบ Problem-based ในการช่วยประเมินผลการเรียนของนักศึกษาแพทย์

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสอบ Formative ด้วยข้อสอบแบบดั้งเดิมเทียบกับข้อสอบแบบ Problem-based ในการช่วยประเมินผลการเรียนของนักศึกษาแพทย์
นักวิจัย : ธนันดา ตระการวนิช
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ธนันดา ตระการวนิช . (2559). การสอบ Formative ด้วยข้อสอบแบบดั้งเดิมเทียบกับข้อสอบแบบ Problem-based ในการช่วยประเมินผลการเรียนของนักศึกษาแพทย์.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช.
ธนันดา ตระการวนิช . 2559. "การสอบ Formative ด้วยข้อสอบแบบดั้งเดิมเทียบกับข้อสอบแบบ Problem-based ในการช่วยประเมินผลการเรียนของนักศึกษาแพทย์".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช.
ธนันดา ตระการวนิช . "การสอบ Formative ด้วยข้อสอบแบบดั้งเดิมเทียบกับข้อสอบแบบ Problem-based ในการช่วยประเมินผลการเรียนของนักศึกษาแพทย์."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช, 2559. Print.
ธนันดา ตระการวนิช . การสอบ Formative ด้วยข้อสอบแบบดั้งเดิมเทียบกับข้อสอบแบบ Problem-based ในการช่วยประเมินผลการเรียนของนักศึกษาแพทย์. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช; 2559.