ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการสร้างมาตรวัดคะแนนสอบ การปรับเทียบคะแนนระหว่างแบบสอบและความตรงร่วมสมัยของแบบสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษธุรกิจของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย(UTCC BEST)

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กองส่งเสริมงานวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการสร้างมาตรวัดคะแนนสอบ การปรับเทียบคะแนนระหว่างแบบสอบและความตรงร่วมสมัยของแบบสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษธุรกิจของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย(UTCC BEST)
นักวิจัย : จันทร์ปรียา บุณยรัตพันธ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กองส่งเสริมงานวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : http://socrates.utcc.ac.th/research/images/file/cbm.pdf
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จันทร์ปรียา บุณยรัตพันธ์ . (2558). การศึกษาการสร้างมาตรวัดคะแนนสอบ การปรับเทียบคะแนนระหว่างแบบสอบและความตรงร่วมสมัยของแบบสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษธุรกิจของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย(UTCC BEST).
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กองส่งเสริมงานวิจัย.
จันทร์ปรียา บุณยรัตพันธ์ . 2558. "การศึกษาการสร้างมาตรวัดคะแนนสอบ การปรับเทียบคะแนนระหว่างแบบสอบและความตรงร่วมสมัยของแบบสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษธุรกิจของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย(UTCC BEST)".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กองส่งเสริมงานวิจัย.
จันทร์ปรียา บุณยรัตพันธ์ . "การศึกษาการสร้างมาตรวัดคะแนนสอบ การปรับเทียบคะแนนระหว่างแบบสอบและความตรงร่วมสมัยของแบบสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษธุรกิจของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย(UTCC BEST)."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กองส่งเสริมงานวิจัย, 2558. Print.
จันทร์ปรียา บุณยรัตพันธ์ . การศึกษาการสร้างมาตรวัดคะแนนสอบ การปรับเทียบคะแนนระหว่างแบบสอบและความตรงร่วมสมัยของแบบสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษธุรกิจของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย(UTCC BEST). กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กองส่งเสริมงานวิจัย; 2558.