ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความหลากหลายทางพันธุกรรมของหญ้าดอกขาว (Leptochloa chinensis (L.) Nees) ที่สัมพันธ์กับการดื้อยาปราบวัชพืชในสิ่งแวดล้อมพื้นที่อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
นักวิจัย : กัญจน์ ศิลป์ประสิทธิ์ , กฤติญา แสงภักดี , อ.ศิรินภา ศิริยัยนต์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาเเละวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :