ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศักยภาพของการบริหารจัดการฟาร์มสัตว์เศรษฐกิจทางเลือกใหม่แบบบูรณาการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของภาคการเกษตร

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ศักยภาพของการบริหารจัดการฟาร์มสัตว์เศรษฐกิจทางเลือกใหม่แบบบูรณาการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของภาคการเกษตร
นักวิจัย : รังสรรค์ แสงสุข , ชำนาญ เต็มเมืองปัก , มณี อัชวรานนท์ , พรชัย วงศ์วาสนา , ชุมพล มากทอง , ยิ่งยง เมฆลอย
คำค้น : การบริหารจัดการฟาร์ม , สัตว์เศรษฐกิจ , บูรณาการ , farm management , economic animal , integration
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยรามคำแหง สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2561
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
รังสรรค์ แสงสุข , ชำนาญ เต็มเมืองปัก , มณี อัชวรานนท์ , พรชัย วงศ์วาสนา , ชุมพล มากทอง , ยิ่งยง เมฆลอย . (). ศักยภาพของการบริหารจัดการฟาร์มสัตว์เศรษฐกิจทางเลือกใหม่แบบบูรณาการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของภาคการเกษตร.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง สถาบันวิจัยและพัฒนา .
รังสรรค์ แสงสุข , ชำนาญ เต็มเมืองปัก , มณี อัชวรานนท์ , พรชัย วงศ์วาสนา , ชุมพล มากทอง , ยิ่งยง เมฆลอย . . "ศักยภาพของการบริหารจัดการฟาร์มสัตว์เศรษฐกิจทางเลือกใหม่แบบบูรณาการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของภาคการเกษตร".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง สถาบันวิจัยและพัฒนา .
รังสรรค์ แสงสุข , ชำนาญ เต็มเมืองปัก , มณี อัชวรานนท์ , พรชัย วงศ์วาสนา , ชุมพล มากทอง , ยิ่งยง เมฆลอย . "ศักยภาพของการบริหารจัดการฟาร์มสัตว์เศรษฐกิจทางเลือกใหม่แบบบูรณาการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของภาคการเกษตร."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง สถาบันวิจัยและพัฒนา , . Print.
รังสรรค์ แสงสุข , ชำนาญ เต็มเมืองปัก , มณี อัชวรานนท์ , พรชัย วงศ์วาสนา , ชุมพล มากทอง , ยิ่งยง เมฆลอย . ศักยภาพของการบริหารจัดการฟาร์มสัตว์เศรษฐกิจทางเลือกใหม่แบบบูรณาการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของภาคการเกษตร. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง สถาบันวิจัยและพัฒนา ; .