ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อความหลากหลายและการสร้างสารทุติยภูมิของราที่อาศัยอยู่ร่วมกับสิ่งมีชีวิตในแนวปะการังบริเวณอ่าวไทยและฝั่งทะเลอันดามัน

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อความหลากหลายและการสร้างสารทุติยภูมิของราที่อาศัยอยู่ร่วมกับสิ่งมีชีวิตในแนวปะการังบริเวณอ่าวไทยและฝั่งทะเลอันดามัน
นักวิจัย : จำเริญ บัวเรือง
คำค้น : Climate change , การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ , Coral reefs , แนวปะการัง , Diversity , ความหลากหลาย , Marine fungi , ราที่เจริญเติบโตได้ในทะเล , Marine organism , สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในทะเล , Secondary metabolites , สารทุติยภูมิ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยรามคำแหง สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จำเริญ บัวเรือง . (2559). การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อความหลากหลายและการสร้างสารทุติยภูมิของราที่อาศัยอยู่ร่วมกับสิ่งมีชีวิตในแนวปะการังบริเวณอ่าวไทยและฝั่งทะเลอันดามัน.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง สถาบันวิจัยและพัฒนา .
จำเริญ บัวเรือง . 2559. "การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อความหลากหลายและการสร้างสารทุติยภูมิของราที่อาศัยอยู่ร่วมกับสิ่งมีชีวิตในแนวปะการังบริเวณอ่าวไทยและฝั่งทะเลอันดามัน".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง สถาบันวิจัยและพัฒนา .
จำเริญ บัวเรือง . "การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อความหลากหลายและการสร้างสารทุติยภูมิของราที่อาศัยอยู่ร่วมกับสิ่งมีชีวิตในแนวปะการังบริเวณอ่าวไทยและฝั่งทะเลอันดามัน."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง สถาบันวิจัยและพัฒนา , 2559. Print.
จำเริญ บัวเรือง . การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อความหลากหลายและการสร้างสารทุติยภูมิของราที่อาศัยอยู่ร่วมกับสิ่งมีชีวิตในแนวปะการังบริเวณอ่าวไทยและฝั่งทะเลอันดามัน. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง สถาบันวิจัยและพัฒนา ; 2559.