ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การทดแทนประชากร และความเชื่อมโยงทางพันธุกรรมของปะการังในอ่าวไทย

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การทดแทนประชากร และความเชื่อมโยงทางพันธุกรรมของปะการังในอ่าวไทย
นักวิจัย : มาฆมาส สุทธาชีพ , ธรรมศักดิ์ ยีมิน , ชัยณรงค์ เรืองทอง
คำค้น : แนวปะการัง , Coral Reef , การทดแทนประชากร , Coral Recruitment , ความเชื่อมโยงทางพันธุกรรม , Genetic Connectivity , ความสามารถในการกลับสู่สภาพเดิม , Resilience , การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก , Global Climate Change , ความหลากหลายทางชีวภาพ , Biodiversity , การอนุรักษ์ , Conservation , การจัดการ , Management
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยรามคำแหง สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2560
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
มาฆมาส สุทธาชีพ , ธรรมศักดิ์ ยีมิน , ชัยณรงค์ เรืองทอง . (2560). การทดแทนประชากร และความเชื่อมโยงทางพันธุกรรมของปะการังในอ่าวไทย.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง สถาบันวิจัยและพัฒนา .
มาฆมาส สุทธาชีพ , ธรรมศักดิ์ ยีมิน , ชัยณรงค์ เรืองทอง . 2560. "การทดแทนประชากร และความเชื่อมโยงทางพันธุกรรมของปะการังในอ่าวไทย".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง สถาบันวิจัยและพัฒนา .
มาฆมาส สุทธาชีพ , ธรรมศักดิ์ ยีมิน , ชัยณรงค์ เรืองทอง . "การทดแทนประชากร และความเชื่อมโยงทางพันธุกรรมของปะการังในอ่าวไทย."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง สถาบันวิจัยและพัฒนา , 2560. Print.
มาฆมาส สุทธาชีพ , ธรรมศักดิ์ ยีมิน , ชัยณรงค์ เรืองทอง . การทดแทนประชากร และความเชื่อมโยงทางพันธุกรรมของปะการังในอ่าวไทย. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง สถาบันวิจัยและพัฒนา ; 2560.