ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาศักยภาพการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานทดแทนของประเทศไทย

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาศักยภาพการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานทดแทนของประเทศไทย
นักวิจัย : จิรสรณ์ สันติสิริสมบูรณ์ , จารุทัศน์ สันติสิริสมบูรณ์ , กัณฑรีย์ บุญประกอบ , บัณฑิต ลิ้มมีโชคชัย
คำค้น : ศักยภาพ , การผลิตไฟฟ้า , พลังงานทดแทน
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยรามคำแหง สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จิรสรณ์ สันติสิริสมบูรณ์ , จารุทัศน์ สันติสิริสมบูรณ์ , กัณฑรีย์ บุญประกอบ , บัณฑิต ลิ้มมีโชคชัย . (2552). การศึกษาศักยภาพการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานทดแทนของประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง สถาบันวิจัยและพัฒนา .
จิรสรณ์ สันติสิริสมบูรณ์ , จารุทัศน์ สันติสิริสมบูรณ์ , กัณฑรีย์ บุญประกอบ , บัณฑิต ลิ้มมีโชคชัย . 2552. "การศึกษาศักยภาพการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานทดแทนของประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง สถาบันวิจัยและพัฒนา .
จิรสรณ์ สันติสิริสมบูรณ์ , จารุทัศน์ สันติสิริสมบูรณ์ , กัณฑรีย์ บุญประกอบ , บัณฑิต ลิ้มมีโชคชัย . "การศึกษาศักยภาพการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานทดแทนของประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง สถาบันวิจัยและพัฒนา , 2552. Print.
จิรสรณ์ สันติสิริสมบูรณ์ , จารุทัศน์ สันติสิริสมบูรณ์ , กัณฑรีย์ บุญประกอบ , บัณฑิต ลิ้มมีโชคชัย . การศึกษาศักยภาพการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานทดแทนของประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง สถาบันวิจัยและพัฒนา ; 2552.