ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฎิบัติการแบบมีส่วนร่วมในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฎิบัติการแบบมีส่วนร่วมในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
นักวิจัย : ระพีพรรณ ทองห่อ , เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ , บำเพ็ญ เขียวหวาน , รสิกา อังกูร , อินทิรา นาคนัตร์ , วราภรณ์ ดำรงรัตน์ , ปินิดา พุ่มแย้ม
คำค้น : การท่องเที่ยว , การสร้างเครือข่ายโดยชุมชน , การมีส่วนร่วม
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยรามคำแหง สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ระพีพรรณ ทองห่อ , เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ , บำเพ็ญ เขียวหวาน , รสิกา อังกูร , อินทิรา นาคนัตร์ , วราภรณ์ ดำรงรัตน์ , ปินิดา พุ่มแย้ม . (2551). การสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฎิบัติการแบบมีส่วนร่วมในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง สถาบันวิจัยและพัฒนา .
ระพีพรรณ ทองห่อ , เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ , บำเพ็ญ เขียวหวาน , รสิกา อังกูร , อินทิรา นาคนัตร์ , วราภรณ์ ดำรงรัตน์ , ปินิดา พุ่มแย้ม . 2551. "การสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฎิบัติการแบบมีส่วนร่วมในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง สถาบันวิจัยและพัฒนา .
ระพีพรรณ ทองห่อ , เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ , บำเพ็ญ เขียวหวาน , รสิกา อังกูร , อินทิรา นาคนัตร์ , วราภรณ์ ดำรงรัตน์ , ปินิดา พุ่มแย้ม . "การสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฎิบัติการแบบมีส่วนร่วมในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง สถาบันวิจัยและพัฒนา , 2551. Print.
ระพีพรรณ ทองห่อ , เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ , บำเพ็ญ เขียวหวาน , รสิกา อังกูร , อินทิรา นาคนัตร์ , วราภรณ์ ดำรงรัตน์ , ปินิดา พุ่มแย้ม . การสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฎิบัติการแบบมีส่วนร่วมในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง สถาบันวิจัยและพัฒนา ; 2551.