ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพบำรุงสายตาจากผลหม่อน
นักวิจัย : วิโรจน์ แก้วเรือง , จินตนาภรณ์ วัฒนธร , สุภาพร มัชฌิมะปุระ , สถาพร วงศ์เจริญวนกิจ , ณกรณ์ ไกรอนุพงษา , วิภาวี ทูคำมี , ปณคพร วรรณานนท์ , ชลทิพย์ ทิพย์แก้ว , พาณี ศิริสะอาด , สุนีย์ จันทร์สกาว , สุรพล นธการกิจกุล , สิทธิชัย เอี่ยมสะอาด , ภาวี หีบแก้ว , นงนุช เอื้อบัณฑิต , ธเนศ จันทร์เทศ , พิมพ์รำไพ ว่องไว
คำค้น : ผลหม่อน , ต้อกระจก , ภาวะเบาหวานขึ้นจอตา , สารต้านอนุมูลอิสระ , ตัวบ่งชี้ภาวะ , เครียดออกซิเดชั่น , mulberry fruit , Morus alba Linn , cataract , diabetic retinopathy , antioxidant , oxidative stress marker
หน่วยงาน : กรมหม่อนไหม
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : http://www.qsds.go.th/research/file/271.pdf
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เหนี่ยวนำให้เกิดต้อกระจกในผู้สูงอายุด้วย selenite พบว่า ทั้งผลหม่อนอบแห้งและสารสกัดแอลกอฮอล์ของผลหม่อนอบแห้งสามารถป้องกันการเกิดต้อกระจกในผู้สูงอายุได้ กลไกการออกฤทธิ์น่าจะเกี่ยวข้องกับการลดความเครียดออกซิเดชัน ข้อมูลจากการศึกษาฤทธิ์ป้องกันต้อกระจกจากเบาหวานในแบบจำลองที่เหนี่ยวนำด้วย streptozotocin แสดงให้เห็นว่าทั้งผลหม่อนอบแห้งและสารสกัดแอลกอฮอล์ของผลหม่อนอบแห้งสามารถป้องกันต้อกระจกจากเบาหวานได้ โดยออกฤทธิ์ผ่านการลดความเครียดออกซิเดชัน การยับยั้งการทำงานของเอนไซม์อัลโดสรีดักเตส (Aldose reductase) และการศึกษาการยับยั้งการอักเสบ พบว่าประสิทธิภาพในการป้องกันต้อกระจกของผลหม่อนอบแห้ง และสารสกัดแอลกอฮอล์ของผลหม่อนอบแห้งไม่ต่างกัน จึงได้ทำการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพบำรุงสายตาต้นแบบ โดยใช้ผลหม่อนอบแห้งเป็นวัตถุดิบ น้ำสกัดจากผลหม่อนอบแห้งชนิดเข้มข้นที่พัฒนาขึ้นจะมีสาร total phenolic compounds อยู่ในช่วง 715.83-865.83 mg of gallic acid equivalent (CGE) ต่อ 100 กรัมของตัวอย่าง ปริมาณสารแอนโทไซยานิน 589.50-738.47 CGE ต่อ100 กรัมของตัวอย่าง ปริมาณเควอซิติน 9.39-11.07 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัมของตัวอย่าง มีปริมาณรูติน 6.90-7.53 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัมของตัวอย่าง ข้อมูลจากการทดสอบฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาในสัตว์ทดลองที่จำลองภาวะต้อกระจกในผู้สูงอายุ พบว่า สัตว์ทดลองที่ได้รับน้ำสกัดจากผลหม่อนอบแห้งชนิดเข้มข้นขนาด 2 และ 10 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้ำหนักตัว เป็นเวลา 14 วัน จะลดภาวะต้อกระจกได้มากกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับน้ำสกัดจากผลหม่อน นอกจากนั้นยังพบว่าสัตว์ทดลองที่ได้รับการเหนี่ยวนำให้เป็นต้อกระจกจากเบาหวานด้วย streptozotocin และได้รับน้ำสกัดจากผลหม่อนอบแห้งชนิดเข้มข้นขนาด 10 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้ำหนักตัว จะลดการเกิดต้อกระจกจากเบาหวาน อย่างไรก็ตามควรมีการศึกษากลไกการออกฤทธิ์ที่แน่นอนของน้ำสกัดจากผลหม่อนอบแห้งชนิดเข้มข้น ก่อนที่จะนำไปศึกษาใน clinical trial เพื่อนำไปใช้ต่อไป

บรรณานุกรม :