ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความหลากหลายของด้วงปีกสั้นในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

หน่วยงาน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความหลากหลายของด้วงปีกสั้นในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
นักวิจัย : วัฒนา ศักดิ์ชูวงษ์ , ศศิธร หาสิน , นงพงา ปาเฉย , นันทิยา รัตนจันทร์ , สุพร พลพันธ์ , สุริยนต์ โพธิ์บัณฑิต
คำค้น : ด้วงปีกสั้น , Staphylinidae Pselaphinae , ความหลากหลายทางชีวภาพ , อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน , รายงานครั้งแรกในประเทศไทย
หน่วยงาน : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://portal.dnp.go.th/DNP/FileSystem/download?uuid=fa032ccd-67db-48a9-a53d-70a734b18ebc.pdf
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ด้วงปีกสั้น (Staphylinidae : Pselaphinae) เป็นด้วงขนาดเล็กมาก (1.0 5.5 มม.) เป็นด้วงที่มีความหลากหลายสูงมาก มีแหล่งที่อยู่อาศัยใต้ซากใบไม้ในป่ามีเขตการแพร่กระจายกว้างขวางทั่วโลกพบเขตอบอุ่นและและเขตร้อน แต่ในเขตร้อนรวมทั้งในประเทศไทยมีการศึกษาน้อยมาก การสำรวจครั้งนี้ได้กระทำขึ้นในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานในปี 2552-53 ณ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน โดยการเก็บตัวอย่างด้วงใต้ซากใบไม้ทับถมในพื้นที่ป่าดิบแล้ง และป่าดิบเขา และแยกตัวอย่างด้วยถัง Tullgren และ กับดัก Flight Intercept Trap (FIT) และได้จ าแนกชนิดด้วงปีกสั้นจากตัวอย่างที่ส ารวจพบด้วงปีกสั้นทั้งหมด จำนวนทั้งสิ้น 120 ชนิด ใน 43 สกุล ซึ่งในจำนวน 120 ชนิดนี้ มี 3 ชนิดคือ Physomerinus femoralis (Motschulsky), Batraxis raffrayana (Blattny) และ Mastiger brevicornis Raffray รายงานพบเป็นครั้งแรกในประเทศไทย จากข้อมูลการศึกษาด้วงปีกสั้นในพื้นที่ภาคตะวันออก และในภาคเหนือที่ผ่านมาที่มีการสำรวจข้อมูลจำนวนชนิดของด้วงปีกสั้นที่พบในการสำรวจในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ และในป่าภาคตะวันออก (อุทยานแห่งชาติเขาคิชกูฏ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน) มาเปรียบเทียบจำนวนชนิดของด้วงปีกสั้นที่พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน พบว่าป่าในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานมีจำนวนชนิดด้วงปีกสั้นจำนวนมากกว่าที่พบในพื้นที่อนุรักษ์อื่นๆ ของประเทศไทย จึงจัดได้ว่าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานมีความหลากหลายของด้วงปีกสั้นมากกว่าที่อื่นๆ หรือมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงกว่าพื้นที่อนุรักษ์อื่นๆ ในแง่ของทรัพยากรด้วงปีกสั้น

บรรณานุกรม :
วัฒนา ศักดิ์ชูวงษ์ , ศศิธร หาสิน , นงพงา ปาเฉย , นันทิยา รัตนจันทร์ , สุพร พลพันธ์ , สุริยนต์ โพธิ์บัณฑิต . (2554). ความหลากหลายของด้วงปีกสั้นในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน.
    กรุงเทพมหานคร : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช.
วัฒนา ศักดิ์ชูวงษ์ , ศศิธร หาสิน , นงพงา ปาเฉย , นันทิยา รัตนจันทร์ , สุพร พลพันธ์ , สุริยนต์ โพธิ์บัณฑิต . 2554. "ความหลากหลายของด้วงปีกสั้นในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน".
    กรุงเทพมหานคร : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช.
วัฒนา ศักดิ์ชูวงษ์ , ศศิธร หาสิน , นงพงา ปาเฉย , นันทิยา รัตนจันทร์ , สุพร พลพันธ์ , สุริยนต์ โพธิ์บัณฑิต . "ความหลากหลายของด้วงปีกสั้นในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน."
    กรุงเทพมหานคร : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2554. Print.
วัฒนา ศักดิ์ชูวงษ์ , ศศิธร หาสิน , นงพงา ปาเฉย , นันทิยา รัตนจันทร์ , สุพร พลพันธ์ , สุริยนต์ โพธิ์บัณฑิต . ความหลากหลายของด้วงปีกสั้นในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน. กรุงเทพมหานคร : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช; 2554.