ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายงานการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบงานของสำนักงานจังหวัด

หน่วยงาน สถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รายงานการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบงานของสำนักงานจังหวัด
นักวิจัย : กฤษณี มหาวิรุฬห์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กฤษณี มหาวิรุฬห์ . (2550). รายงานการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบงานของสำนักงานจังหวัด.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย.
กฤษณี มหาวิรุฬห์ . 2550. "รายงานการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบงานของสำนักงานจังหวัด".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย.
กฤษณี มหาวิรุฬห์ . "รายงานการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบงานของสำนักงานจังหวัด."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, 2550. Print.
กฤษณี มหาวิรุฬห์ . รายงานการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบงานของสำนักงานจังหวัด. กรุงเทพมหานคร : สถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย; 2550.