ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมในการทำงานที่ดีของ สป.มท.

หน่วยงาน สถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมในการทำงานที่ดีของ สป.มท.
นักวิจัย : ประสิทธ์ การกลาง
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ประสิทธ์ การกลาง . (2550). การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมในการทำงานที่ดีของ สป.มท..
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย.
ประสิทธ์ การกลาง . 2550. "การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมในการทำงานที่ดีของ สป.มท.".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย.
ประสิทธ์ การกลาง . "การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมในการทำงานที่ดีของ สป.มท.."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, 2550. Print.
ประสิทธ์ การกลาง . การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมในการทำงานที่ดีของ สป.มท.. กรุงเทพมหานคร : สถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย; 2550.