ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์การตามหลักธรรมาภิบาล

หน่วยงาน สถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์การตามหลักธรรมาภิบาล
นักวิจัย : ประสิทธ์ การกลาง
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ประสิทธ์ การกลาง . (2555). การประเมินระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์การตามหลักธรรมาภิบาล.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย.
ประสิทธ์ การกลาง . 2555. "การประเมินระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์การตามหลักธรรมาภิบาล".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย.
ประสิทธ์ การกลาง . "การประเมินระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์การตามหลักธรรมาภิบาล."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, 2555. Print.
ประสิทธ์ การกลาง . การประเมินระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์การตามหลักธรรมาภิบาล. กรุงเทพมหานคร : สถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย; 2555.