ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แนวทางการพัฒนาบุคลากรในจังหวัดชายแดนเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

หน่วยงาน สถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แนวทางการพัฒนาบุคลากรในจังหวัดชายแดนเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
นักวิจัย : ลักษณา โชติคุต
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ลักษณา โชติคุต . (2559). แนวทางการพัฒนาบุคลากรในจังหวัดชายแดนเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย.
ลักษณา โชติคุต . 2559. "แนวทางการพัฒนาบุคลากรในจังหวัดชายแดนเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย.
ลักษณา โชติคุต . "แนวทางการพัฒนาบุคลากรในจังหวัดชายแดนเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, 2559. Print.
ลักษณา โชติคุต . แนวทางการพัฒนาบุคลากรในจังหวัดชายแดนเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน. กรุงเทพมหานคร : สถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย; 2559.