ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การรับรู้ของนักศึกษาพยาบาลและอาจารย์ต่อการบูรณาการแนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพในการเรียนการสอนในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและผดุงครรภ์ 1 วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การรับรู้ของนักศึกษาพยาบาลและอาจารย์ต่อการบูรณาการแนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพในการเรียนการสอนในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและผดุงครรภ์ 1 วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
นักวิจัย : อรนุช เชาว์ปรีชา
คำค้น : -
หน่วยงาน : วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อรนุช เชาว์ปรีชา . (2558). การรับรู้ของนักศึกษาพยาบาลและอาจารย์ต่อการบูรณาการแนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพในการเรียนการสอนในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและผดุงครรภ์ 1 วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย.
    กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย.
อรนุช เชาว์ปรีชา . 2558. "การรับรู้ของนักศึกษาพยาบาลและอาจารย์ต่อการบูรณาการแนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพในการเรียนการสอนในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและผดุงครรภ์ 1 วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย".
    กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย.
อรนุช เชาว์ปรีชา . "การรับรู้ของนักศึกษาพยาบาลและอาจารย์ต่อการบูรณาการแนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพในการเรียนการสอนในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและผดุงครรภ์ 1 วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย."
    กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย, 2558. Print.
อรนุช เชาว์ปรีชา . การรับรู้ของนักศึกษาพยาบาลและอาจารย์ต่อการบูรณาการแนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพในการเรียนการสอนในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและผดุงครรภ์ 1 วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย. กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย; 2558.