ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการยกระดับการบังคับคดีล้มละลายให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

หน่วยงาน กรมบังคับคดี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการยกระดับการบังคับคดีล้มละลายให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
นักวิจัย : สหธน รัตนไพจิตร , เอื้อน ขุนแก้ว , เสถียร รุ่งทองคำกุล , นันทวุธ อุตสาหตัน , ธีรภัทร์ สมวงศ์ , ทัศนีย์ ศิลปนรเศรษฐ์ , ศุธัญ ลาภธนารักษ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : กรมบังคับคดี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เพื่อให้กฎหมายล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ อันเป็นกฎหมายที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศมีประสิทธิภาพได้มาตรฐานสากล และเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับความยากง่ายในการเข้ามาประกอบธุรกิจในลำดับที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจากธนาคารโลก จึงมีความจำเป็นต้องศึกษาวิจัยเพื่อยกระดับกฎหมายล้มละลายให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

บรรณานุกรม :
สหธน รัตนไพจิตร , เอื้อน ขุนแก้ว , เสถียร รุ่งทองคำกุล , นันทวุธ อุตสาหตัน , ธีรภัทร์ สมวงศ์ , ทัศนีย์ ศิลปนรเศรษฐ์ , ศุธัญ ลาภธนารักษ์ . (2559). โครงการยกระดับการบังคับคดีล้มละลายให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล.
    กรุงเทพมหานคร : กรมบังคับคดี.
สหธน รัตนไพจิตร , เอื้อน ขุนแก้ว , เสถียร รุ่งทองคำกุล , นันทวุธ อุตสาหตัน , ธีรภัทร์ สมวงศ์ , ทัศนีย์ ศิลปนรเศรษฐ์ , ศุธัญ ลาภธนารักษ์ . 2559. "โครงการยกระดับการบังคับคดีล้มละลายให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล".
    กรุงเทพมหานคร : กรมบังคับคดี.
สหธน รัตนไพจิตร , เอื้อน ขุนแก้ว , เสถียร รุ่งทองคำกุล , นันทวุธ อุตสาหตัน , ธีรภัทร์ สมวงศ์ , ทัศนีย์ ศิลปนรเศรษฐ์ , ศุธัญ ลาภธนารักษ์ . "โครงการยกระดับการบังคับคดีล้มละลายให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล."
    กรุงเทพมหานคร : กรมบังคับคดี, 2559. Print.
สหธน รัตนไพจิตร , เอื้อน ขุนแก้ว , เสถียร รุ่งทองคำกุล , นันทวุธ อุตสาหตัน , ธีรภัทร์ สมวงศ์ , ทัศนีย์ ศิลปนรเศรษฐ์ , ศุธัญ ลาภธนารักษ์ . โครงการยกระดับการบังคับคดีล้มละลายให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล. กรุงเทพมหานคร : กรมบังคับคดี; 2559.