ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การตรวจโปรตีนของไวรัสไข้เลือดออกโดยใช้ควอตซ์คริสทัลไมโครบาแลนซ์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การตรวจโปรตีนของไวรัสไข้เลือดออกโดยใช้ควอตซ์คริสทัลไมโครบาแลนซ์
นักวิจัย : ธณิกานต์ ศิริพูลศฤงฆ์
คำค้น : ไวรัสไข้เลือดออก , แอนติบอดีย์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : มานะ ศรียุทธศักดิ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/51565
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549

วิทยานิพนธ์นี้นำเสนอการตรวจแอนติเจนของไวรัสไข้เลือดออกโดยใช้ควอตซ์คริสทัลไมโครบา แลนซ์ (Quartz Crystal Microbalance: QCM) โดยได้ประดิษฐ์ระบบวัดแบบ 1 ช่องที่สามารถวัด ความถี่เรโซแนนซ์และวัดอุณหภูมิของ QCM ได้พร้อมกัน แอนติบอดีที่ใช้ในการทดลองเป็นโมโนโคลนอล แอนติบอดีที่จำเพาะต่อแอนติเจนที่เป็นโปรตีนรีคอมบิแนนต์ส่วนเปลือกหุ้ม (E) ของไวรัสไข้เลือดออก ซี โรทัยป์ 2 และใช้โพลีสไตรีนเป็นตัวปรับสภาพผิวของ QCM ก่อนการตรึงแอนติบอดี จากการศึกษาพบว่า ความถี่เรโซแนนซ์ของ QCM จะเปลี่ยนแปลงตามความเข้มข้นของแอนติบอดีและแอนติเจน โดยความถี่เร โซแนนซ์จะลดลงมากขึ้นเมื่อความเข้มข้นของแอนติบอดีและแอนติเจนเพิ่มขึ้น เมื่อใช้แอนติบอดีที่มีความ เข้มข้น 25.9 ไมโครกรัมต่อไมโครลิตรจะสามารถวัดแอนติเจนที่มีความเข้มข้นต่ำสุด คือ 5.38 ไมโครกรัม ต่อไมโครลิตรได้ นอกจากนี้ ยังพบว่าแอนติเจนสามารถเกิดการจับแบบไม่จำเพาะกับแอนติบอดีได้ แต่ การจับแบบไม่จำเพาะนี้สามารถป้องกันได้โดยใช้ Bovine Serum Albumine (BSA) สุดท้าย ได้ศึกษาการ นำ QCM กลับมาใช้ซ้ำ โดยการล้าง QCM ที่ผ่านการตรึงแอนติบอดีและใช้วัดแอนติเจนแล้วด้วยเบนซีน จากผลการศึกษาพบว่า QCM สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ โดยผลการทดลองที่ได้จะมีค่าใกล้เคียงกับการ ใช้ QCM ใหม่

บรรณานุกรม :
ธณิกานต์ ศิริพูลศฤงฆ์ . (2549). การตรวจโปรตีนของไวรัสไข้เลือดออกโดยใช้ควอตซ์คริสทัลไมโครบาแลนซ์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธณิกานต์ ศิริพูลศฤงฆ์ . 2549. "การตรวจโปรตีนของไวรัสไข้เลือดออกโดยใช้ควอตซ์คริสทัลไมโครบาแลนซ์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธณิกานต์ ศิริพูลศฤงฆ์ . "การตรวจโปรตีนของไวรัสไข้เลือดออกโดยใช้ควอตซ์คริสทัลไมโครบาแลนซ์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549. Print.
ธณิกานต์ ศิริพูลศฤงฆ์ . การตรวจโปรตีนของไวรัสไข้เลือดออกโดยใช้ควอตซ์คริสทัลไมโครบาแลนซ์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2549.