ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิจัยและพัฒนาระบบการผลิตพืชที่มีศักยภาพป้องกันกำจัดโรคและแมลงเพื่อเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตผลิตภัณฑ์สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช

หน่วยงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : วิจัยและพัฒนาระบบการผลิตพืชที่มีศักยภาพป้องกันกำจัดโรคและแมลงเพื่อเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตผลิตภัณฑ์สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช
นักวิจัย : มนตรี แก้วดวง , สายันต์ ตันพานิช , เรวัตร จินดาเจี่ย , ประยุทธ กาวิละเวส , ชลธิชา นิวาสประกฤติ , ศิริเพ็ญ จริเกษม , สาวิตรี ปราโมช ณ อยุธยา , สุรสิทธิ์ วงษ์สัจจานันท์ , วิเซ็น ดวงสา , พงษ์ศักดิ์ แก้วศรี
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : http://klc.tistr.or.th/isd/webopac.php?s=bb&t1=60530
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
มนตรี แก้วดวง , สายันต์ ตันพานิช , เรวัตร จินดาเจี่ย , ประยุทธ กาวิละเวส , ชลธิชา นิวาสประกฤติ , ศิริเพ็ญ จริเกษม , สาวิตรี ปราโมช ณ อยุธยา , สุรสิทธิ์ วงษ์สัจจานันท์ , วิเซ็น ดวงสา , พงษ์ศักดิ์ แก้วศรี . (2556). วิจัยและพัฒนาระบบการผลิตพืชที่มีศักยภาพป้องกันกำจัดโรคและแมลงเพื่อเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตผลิตภัณฑ์สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช.
    ปทุมธานี : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย.
มนตรี แก้วดวง , สายันต์ ตันพานิช , เรวัตร จินดาเจี่ย , ประยุทธ กาวิละเวส , ชลธิชา นิวาสประกฤติ , ศิริเพ็ญ จริเกษม , สาวิตรี ปราโมช ณ อยุธยา , สุรสิทธิ์ วงษ์สัจจานันท์ , วิเซ็น ดวงสา , พงษ์ศักดิ์ แก้วศรี . 2556. "วิจัยและพัฒนาระบบการผลิตพืชที่มีศักยภาพป้องกันกำจัดโรคและแมลงเพื่อเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตผลิตภัณฑ์สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช".
    ปทุมธานี : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย.
มนตรี แก้วดวง , สายันต์ ตันพานิช , เรวัตร จินดาเจี่ย , ประยุทธ กาวิละเวส , ชลธิชา นิวาสประกฤติ , ศิริเพ็ญ จริเกษม , สาวิตรี ปราโมช ณ อยุธยา , สุรสิทธิ์ วงษ์สัจจานันท์ , วิเซ็น ดวงสา , พงษ์ศักดิ์ แก้วศรี . "วิจัยและพัฒนาระบบการผลิตพืชที่มีศักยภาพป้องกันกำจัดโรคและแมลงเพื่อเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตผลิตภัณฑ์สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช."
    ปทุมธานี : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2556. Print.
มนตรี แก้วดวง , สายันต์ ตันพานิช , เรวัตร จินดาเจี่ย , ประยุทธ กาวิละเวส , ชลธิชา นิวาสประกฤติ , ศิริเพ็ญ จริเกษม , สาวิตรี ปราโมช ณ อยุธยา , สุรสิทธิ์ วงษ์สัจจานันท์ , วิเซ็น ดวงสา , พงษ์ศักดิ์ แก้วศรี . วิจัยและพัฒนาระบบการผลิตพืชที่มีศักยภาพป้องกันกำจัดโรคและแมลงเพื่อเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตผลิตภัณฑ์สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช. ปทุมธานี : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย; 2556.