ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดการไม้ไผ่ที่มีศักยภาพสูงทางเศรษฐกิจ

หน่วยงาน ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดการไม้ไผ่ที่มีศักยภาพสูงทางเศรษฐกิจ
นักวิจัย : สภลท์ บุญเสริมสุข , สุทัศน์ เล้าสกุล , จตุพร มังคลารัตน์ , ณัฏฐากร เสมสันทัด , วลัยพร สถิตวิบูรณ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14455%2FNRCT.res.2012.24
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

1 รูปแบบการจัดการที่เหมาะสมกับไผ่ที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจ 4 ชนิด 2 แปลงสาธิตการจัดการไผ่ที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจ 3 ปริมาณและคุณภาพไผ่ที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจ 4 ชนิด ภายหลังการจัดการหน่อและลำในแต่ละรูปแบบ

บรรณานุกรม :
สภลท์ บุญเสริมสุข , สุทัศน์ เล้าสกุล , จตุพร มังคลารัตน์ , ณัฏฐากร เสมสันทัด , วลัยพร สถิตวิบูรณ์ . (2555). การจัดการไม้ไผ่ที่มีศักยภาพสูงทางเศรษฐกิจ.
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
สภลท์ บุญเสริมสุข , สุทัศน์ เล้าสกุล , จตุพร มังคลารัตน์ , ณัฏฐากร เสมสันทัด , วลัยพร สถิตวิบูรณ์ . 2555. "การจัดการไม้ไผ่ที่มีศักยภาพสูงทางเศรษฐกิจ".
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
สภลท์ บุญเสริมสุข , สุทัศน์ เล้าสกุล , จตุพร มังคลารัตน์ , ณัฏฐากร เสมสันทัด , วลัยพร สถิตวิบูรณ์ . "การจัดการไม้ไผ่ที่มีศักยภาพสูงทางเศรษฐกิจ."
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS), 2555. Print.
สภลท์ บุญเสริมสุข , สุทัศน์ เล้าสกุล , จตุพร มังคลารัตน์ , ณัฏฐากร เสมสันทัด , วลัยพร สถิตวิบูรณ์ . การจัดการไม้ไผ่ที่มีศักยภาพสูงทางเศรษฐกิจ. กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS); 2555.