ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดการดินแบบผสมผสานเพื่อเพิ่มผลผลิตของสวนป่าไม้เศรษฐกิจ

หน่วยงาน ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดการดินแบบผสมผสานเพื่อเพิ่มผลผลิตของสวนป่าไม้เศรษฐกิจ
นักวิจัย : วิลาวัณย์ วิเชียรนพรัตน์ , มยุรี วรรณพินิจ , สุธาสินี โพธิสุนทร
คำค้น : -
หน่วยงาน : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : http://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14455%2FNRCT.res.2013.11
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

1. เพื่อศึกษารูปแบบการปรับปรุงดินแบบผสมผสานเพื่อเพิ่มผลผลิตสวนป่าไม้เศรษฐกิจที่สำคัญบางชนิด 2. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการปรับปรุงคุณภาพดินที่เหมาะสมสู่กลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน

บรรณานุกรม :
วิลาวัณย์ วิเชียรนพรัตน์ , มยุรี วรรณพินิจ , สุธาสินี โพธิสุนทร . (2556). การจัดการดินแบบผสมผสานเพื่อเพิ่มผลผลิตของสวนป่าไม้เศรษฐกิจ.
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
วิลาวัณย์ วิเชียรนพรัตน์ , มยุรี วรรณพินิจ , สุธาสินี โพธิสุนทร . 2556. "การจัดการดินแบบผสมผสานเพื่อเพิ่มผลผลิตของสวนป่าไม้เศรษฐกิจ".
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
วิลาวัณย์ วิเชียรนพรัตน์ , มยุรี วรรณพินิจ , สุธาสินี โพธิสุนทร . "การจัดการดินแบบผสมผสานเพื่อเพิ่มผลผลิตของสวนป่าไม้เศรษฐกิจ."
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS), 2556. Print.
วิลาวัณย์ วิเชียรนพรัตน์ , มยุรี วรรณพินิจ , สุธาสินี โพธิสุนทร . การจัดการดินแบบผสมผสานเพื่อเพิ่มผลผลิตของสวนป่าไม้เศรษฐกิจ. กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS); 2556.