ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศักยภาพของไซยาโนแบคทีเรียในการเป็นสารกำจัดวัชพืชชีวภาพ

หน่วยงาน ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ศักยภาพของไซยาโนแบคทีเรียในการเป็นสารกำจัดวัชพืชชีวภาพ
นักวิจัย : ศรีสม สุวรรณวงศ์ , ณัฎฐา เสนีวาส , รวีวรรณ ตัณฑวณิช , ทศพล พรพรหม , ณรงค์ วงศ์กันทรากร
คำค้น : -
หน่วยงาน : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ศรีสม สุวรรณวงศ์ , ณัฎฐา เสนีวาส , รวีวรรณ ตัณฑวณิช , ทศพล พรพรหม , ณรงค์ วงศ์กันทรากร . (2557). ศักยภาพของไซยาโนแบคทีเรียในการเป็นสารกำจัดวัชพืชชีวภาพ.
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
ศรีสม สุวรรณวงศ์ , ณัฎฐา เสนีวาส , รวีวรรณ ตัณฑวณิช , ทศพล พรพรหม , ณรงค์ วงศ์กันทรากร . 2557. "ศักยภาพของไซยาโนแบคทีเรียในการเป็นสารกำจัดวัชพืชชีวภาพ".
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
ศรีสม สุวรรณวงศ์ , ณัฎฐา เสนีวาส , รวีวรรณ ตัณฑวณิช , ทศพล พรพรหม , ณรงค์ วงศ์กันทรากร . "ศักยภาพของไซยาโนแบคทีเรียในการเป็นสารกำจัดวัชพืชชีวภาพ."
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS), 2557. Print.
ศรีสม สุวรรณวงศ์ , ณัฎฐา เสนีวาส , รวีวรรณ ตัณฑวณิช , ทศพล พรพรหม , ณรงค์ วงศ์กันทรากร . ศักยภาพของไซยาโนแบคทีเรียในการเป็นสารกำจัดวัชพืชชีวภาพ. กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS); 2557.