ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์เส้นทางของสุขภาพจิตในแรงงานไทยย้ายถิ่นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หน่วยงาน ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์เส้นทางของสุขภาพจิตในแรงงานไทยย้ายถิ่นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นักวิจัย : ชลธิชา แก้วอนุชิต , โยธิน แสวงดี
คำค้น : -
หน่วยงาน : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : http://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14455%2FNRCT.res.2015.50
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ชลธิชา แก้วอนุชิต , โยธิน แสวงดี . (2558). การวิเคราะห์เส้นทางของสุขภาพจิตในแรงงานไทยย้ายถิ่นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา.
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
ชลธิชา แก้วอนุชิต , โยธิน แสวงดี . 2558. "การวิเคราะห์เส้นทางของสุขภาพจิตในแรงงานไทยย้ายถิ่นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา".
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
ชลธิชา แก้วอนุชิต , โยธิน แสวงดี . "การวิเคราะห์เส้นทางของสุขภาพจิตในแรงงานไทยย้ายถิ่นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา."
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS), 2558. Print.
ชลธิชา แก้วอนุชิต , โยธิน แสวงดี . การวิเคราะห์เส้นทางของสุขภาพจิตในแรงงานไทยย้ายถิ่นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา. กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS); 2558.