ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสร้างรูปแบบการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสองฝั่งโขงร่วมกันระหว่างไทย-ลาว เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในเขตพื้นที่อำเภอเรณู จังหวัดนครพนมกับแขวงคำม่วน สปป.ลาว

หน่วยงาน ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสร้างรูปแบบการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสองฝั่งโขงร่วมกันระหว่างไทย-ลาว เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในเขตพื้นที่อำเภอเรณู จังหวัดนครพนมกับแขวงคำม่วน สปป.ลาว
นักวิจัย : วาริธ ราศรี , สิบปีย์ ชยานุสาสนี จันทร์ดอน , รังสรรค์ สิงหเลิศ
คำค้น : -
หน่วยงาน : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วาริธ ราศรี , สิบปีย์ ชยานุสาสนี จันทร์ดอน , รังสรรค์ สิงหเลิศ . (2558). การสร้างรูปแบบการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสองฝั่งโขงร่วมกันระหว่างไทย-ลาว เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในเขตพื้นที่อำเภอเรณู จังหวัดนครพนมกับแขวงคำม่วน สปป.ลาว.
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
วาริธ ราศรี , สิบปีย์ ชยานุสาสนี จันทร์ดอน , รังสรรค์ สิงหเลิศ . 2558. "การสร้างรูปแบบการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสองฝั่งโขงร่วมกันระหว่างไทย-ลาว เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในเขตพื้นที่อำเภอเรณู จังหวัดนครพนมกับแขวงคำม่วน สปป.ลาว".
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
วาริธ ราศรี , สิบปีย์ ชยานุสาสนี จันทร์ดอน , รังสรรค์ สิงหเลิศ . "การสร้างรูปแบบการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสองฝั่งโขงร่วมกันระหว่างไทย-ลาว เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในเขตพื้นที่อำเภอเรณู จังหวัดนครพนมกับแขวงคำม่วน สปป.ลาว."
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS), 2558. Print.
วาริธ ราศรี , สิบปีย์ ชยานุสาสนี จันทร์ดอน , รังสรรค์ สิงหเลิศ . การสร้างรูปแบบการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสองฝั่งโขงร่วมกันระหว่างไทย-ลาว เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในเขตพื้นที่อำเภอเรณู จังหวัดนครพนมกับแขวงคำม่วน สปป.ลาว. กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS); 2558.