ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนารูปแบบอาหารพื้นบ้านอีสานสำหรับเด็กปฐมวัย

หน่วยงาน ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนารูปแบบอาหารพื้นบ้านอีสานสำหรับเด็กปฐมวัย
นักวิจัย : ทัศนีย์ นาคุณทรง , ประสพสุข ฤทธิเดช , บงกชรัตน์ ศุภเกษร , วารินทิพย์ ศรีกุลา , สุชาดา หวังสิทธิเดช
คำค้น : -
หน่วยงาน : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ทัศนีย์ นาคุณทรง , ประสพสุข ฤทธิเดช , บงกชรัตน์ ศุภเกษร , วารินทิพย์ ศรีกุลา , สุชาดา หวังสิทธิเดช . (2558). การพัฒนารูปแบบอาหารพื้นบ้านอีสานสำหรับเด็กปฐมวัย.
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
ทัศนีย์ นาคุณทรง , ประสพสุข ฤทธิเดช , บงกชรัตน์ ศุภเกษร , วารินทิพย์ ศรีกุลา , สุชาดา หวังสิทธิเดช . 2558. "การพัฒนารูปแบบอาหารพื้นบ้านอีสานสำหรับเด็กปฐมวัย".
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
ทัศนีย์ นาคุณทรง , ประสพสุข ฤทธิเดช , บงกชรัตน์ ศุภเกษร , วารินทิพย์ ศรีกุลา , สุชาดา หวังสิทธิเดช . "การพัฒนารูปแบบอาหารพื้นบ้านอีสานสำหรับเด็กปฐมวัย."
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS), 2558. Print.
ทัศนีย์ นาคุณทรง , ประสพสุข ฤทธิเดช , บงกชรัตน์ ศุภเกษร , วารินทิพย์ ศรีกุลา , สุชาดา หวังสิทธิเดช . การพัฒนารูปแบบอาหารพื้นบ้านอีสานสำหรับเด็กปฐมวัย. กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS); 2558.