ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทัศนคติของผู้นำชุมชน ผู้พิการ และครอบครัวต่องานกายภาพบำบัดในชุมชน

หน่วยงาน ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ทัศนคติของผู้นำชุมชน ผู้พิการ และครอบครัวต่องานกายภาพบำบัดในชุมชน
นักวิจัย : คมกริบ หลงละเลิง
คำค้น : -
หน่วยงาน : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
คมกริบ หลงละเลิง . (2558). ทัศนคติของผู้นำชุมชน ผู้พิการ และครอบครัวต่องานกายภาพบำบัดในชุมชน.
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
คมกริบ หลงละเลิง . 2558. "ทัศนคติของผู้นำชุมชน ผู้พิการ และครอบครัวต่องานกายภาพบำบัดในชุมชน".
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
คมกริบ หลงละเลิง . "ทัศนคติของผู้นำชุมชน ผู้พิการ และครอบครัวต่องานกายภาพบำบัดในชุมชน."
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS), 2558. Print.
คมกริบ หลงละเลิง . ทัศนคติของผู้นำชุมชน ผู้พิการ และครอบครัวต่องานกายภาพบำบัดในชุมชน. กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS); 2558.