ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนามาตรฐานหลักสูตรปีนหน้าผาเพื่อการท่องเที่ยวพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน

หน่วยงาน ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนามาตรฐานหลักสูตรปีนหน้าผาเพื่อการท่องเที่ยวพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน
นักวิจัย : รายาศิต เต็งกูสุลัยมาน , ภาณิศา บัวคลี่ , เมตตา เหร่เด็น , สุมนา เพชรเครือ , สุวรรณ เขตรัตน์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
รายาศิต เต็งกูสุลัยมาน , ภาณิศา บัวคลี่ , เมตตา เหร่เด็น , สุมนา เพชรเครือ , สุวรรณ เขตรัตน์ . (2558). การพัฒนามาตรฐานหลักสูตรปีนหน้าผาเพื่อการท่องเที่ยวพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน.
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
รายาศิต เต็งกูสุลัยมาน , ภาณิศา บัวคลี่ , เมตตา เหร่เด็น , สุมนา เพชรเครือ , สุวรรณ เขตรัตน์ . 2558. "การพัฒนามาตรฐานหลักสูตรปีนหน้าผาเพื่อการท่องเที่ยวพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน".
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
รายาศิต เต็งกูสุลัยมาน , ภาณิศา บัวคลี่ , เมตตา เหร่เด็น , สุมนา เพชรเครือ , สุวรรณ เขตรัตน์ . "การพัฒนามาตรฐานหลักสูตรปีนหน้าผาเพื่อการท่องเที่ยวพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน."
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS), 2558. Print.
รายาศิต เต็งกูสุลัยมาน , ภาณิศา บัวคลี่ , เมตตา เหร่เด็น , สุมนา เพชรเครือ , สุวรรณ เขตรัตน์ . การพัฒนามาตรฐานหลักสูตรปีนหน้าผาเพื่อการท่องเที่ยวพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน. กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS); 2558.