ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาขีดความสามารถ อสม.นครบาลและเครือข่ายภาคประชาชนกับบทบาทนักจัดการสุขภาพชุมชนเมือง

หน่วยงาน ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาขีดความสามารถ อสม.นครบาลและเครือข่ายภาคประชาชนกับบทบาทนักจัดการสุขภาพชุมชนเมือง
นักวิจัย : มนวดี ประกายรุ้งทอง , ชุติสุดา เนติกุล , จิรพันธุ์ วิบูลย์วงศ์ , วิรุณศิริ อารยวงศ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : http://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14455%2FNRCT.res.2015.40
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
มนวดี ประกายรุ้งทอง , ชุติสุดา เนติกุล , จิรพันธุ์ วิบูลย์วงศ์ , วิรุณศิริ อารยวงศ์ . (2558). การพัฒนาขีดความสามารถ อสม.นครบาลและเครือข่ายภาคประชาชนกับบทบาทนักจัดการสุขภาพชุมชนเมือง.
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
มนวดี ประกายรุ้งทอง , ชุติสุดา เนติกุล , จิรพันธุ์ วิบูลย์วงศ์ , วิรุณศิริ อารยวงศ์ . 2558. "การพัฒนาขีดความสามารถ อสม.นครบาลและเครือข่ายภาคประชาชนกับบทบาทนักจัดการสุขภาพชุมชนเมือง".
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
มนวดี ประกายรุ้งทอง , ชุติสุดา เนติกุล , จิรพันธุ์ วิบูลย์วงศ์ , วิรุณศิริ อารยวงศ์ . "การพัฒนาขีดความสามารถ อสม.นครบาลและเครือข่ายภาคประชาชนกับบทบาทนักจัดการสุขภาพชุมชนเมือง."
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS), 2558. Print.
มนวดี ประกายรุ้งทอง , ชุติสุดา เนติกุล , จิรพันธุ์ วิบูลย์วงศ์ , วิรุณศิริ อารยวงศ์ . การพัฒนาขีดความสามารถ อสม.นครบาลและเครือข่ายภาคประชาชนกับบทบาทนักจัดการสุขภาพชุมชนเมือง. กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS); 2558.