ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ต้นแบบการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันสู่การเป็นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ และลดการใช้พลังงาน ตามแนวทางระบบการจัดการพลังงาน ISO50001:2011 : กรณีศึกษา อุตสาหรรมผลิตอวน
นักวิจัย : ศิวดล กัญญาคำ , นนทพงษ์ พลพวก , มนชวัน วังกุลางกูร , วงศ์ผกา พิมพา
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :