ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาอัตราการติดเชื้อโรคสัตว์สู่คนที่มีหนูเป็นรังโรคเพื่อการเฝ้าระวังโรคในพื้นที่ชายแดน

หน่วยงาน ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาอัตราการติดเชื้อโรคสัตว์สู่คนที่มีหนูเป็นรังโรคเพื่อการเฝ้าระวังโรคในพื้นที่ชายแดน
นักวิจัย : อัญชนา ประศาสน์วิทย์ , ภัทร กอมณี , วุฒิกรณ์ รอดความทุกข์ , อัจฉรา ทุเครือ , นพดล แสงจันทร์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อัญชนา ประศาสน์วิทย์ , ภัทร กอมณี , วุฒิกรณ์ รอดความทุกข์ , อัจฉรา ทุเครือ , นพดล แสงจันทร์ . (2558). การศึกษาอัตราการติดเชื้อโรคสัตว์สู่คนที่มีหนูเป็นรังโรคเพื่อการเฝ้าระวังโรคในพื้นที่ชายแดน.
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
อัญชนา ประศาสน์วิทย์ , ภัทร กอมณี , วุฒิกรณ์ รอดความทุกข์ , อัจฉรา ทุเครือ , นพดล แสงจันทร์ . 2558. "การศึกษาอัตราการติดเชื้อโรคสัตว์สู่คนที่มีหนูเป็นรังโรคเพื่อการเฝ้าระวังโรคในพื้นที่ชายแดน".
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
อัญชนา ประศาสน์วิทย์ , ภัทร กอมณี , วุฒิกรณ์ รอดความทุกข์ , อัจฉรา ทุเครือ , นพดล แสงจันทร์ . "การศึกษาอัตราการติดเชื้อโรคสัตว์สู่คนที่มีหนูเป็นรังโรคเพื่อการเฝ้าระวังโรคในพื้นที่ชายแดน."
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS), 2558. Print.
อัญชนา ประศาสน์วิทย์ , ภัทร กอมณี , วุฒิกรณ์ รอดความทุกข์ , อัจฉรา ทุเครือ , นพดล แสงจันทร์ . การศึกษาอัตราการติดเชื้อโรคสัตว์สู่คนที่มีหนูเป็นรังโรคเพื่อการเฝ้าระวังโรคในพื้นที่ชายแดน. กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS); 2558.