ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาแบบประเมินสมรรถนะ สำหรับผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

หน่วยงาน ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาแบบประเมินสมรรถนะ สำหรับผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
นักวิจัย : ชนิตา ไกรเพชร
คำค้น : -
หน่วยงาน : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ชนิตา ไกรเพชร . (2558). การพัฒนาแบบประเมินสมรรถนะ สำหรับผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา.
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
ชนิตา ไกรเพชร . 2558. "การพัฒนาแบบประเมินสมรรถนะ สำหรับผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา".
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
ชนิตา ไกรเพชร . "การพัฒนาแบบประเมินสมรรถนะ สำหรับผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา."
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS), 2558. Print.
ชนิตา ไกรเพชร . การพัฒนาแบบประเมินสมรรถนะ สำหรับผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS); 2558.