ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังโรคและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ โดย อสม. นครบาลและเครือข่ายภาคประชาชน

หน่วยงาน ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังโรคและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ โดย อสม. นครบาลและเครือข่ายภาคประชาชน
นักวิจัย : วิรุณศิริ อารยวงศ์ , จิรพันธุ์ วิบูลย์วงศ์ , มนวดี ประกายรุ้งทอง , ชุติสุดา เนติกุล
คำค้น : -
หน่วยงาน : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วิรุณศิริ อารยวงศ์ , จิรพันธุ์ วิบูลย์วงศ์ , มนวดี ประกายรุ้งทอง , ชุติสุดา เนติกุล . (2558). การพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังโรคและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ โดย อสม. นครบาลและเครือข่ายภาคประชาชน.
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
วิรุณศิริ อารยวงศ์ , จิรพันธุ์ วิบูลย์วงศ์ , มนวดี ประกายรุ้งทอง , ชุติสุดา เนติกุล . 2558. "การพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังโรคและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ โดย อสม. นครบาลและเครือข่ายภาคประชาชน".
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
วิรุณศิริ อารยวงศ์ , จิรพันธุ์ วิบูลย์วงศ์ , มนวดี ประกายรุ้งทอง , ชุติสุดา เนติกุล . "การพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังโรคและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ โดย อสม. นครบาลและเครือข่ายภาคประชาชน."
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS), 2558. Print.
วิรุณศิริ อารยวงศ์ , จิรพันธุ์ วิบูลย์วงศ์ , มนวดี ประกายรุ้งทอง , ชุติสุดา เนติกุล . การพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังโรคและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ โดย อสม. นครบาลและเครือข่ายภาคประชาชน. กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS); 2558.