ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กลยุทธ์การพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชนให้เข้มแข็งตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดเพชรบุรี

หน่วยงาน ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : กลยุทธ์การพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชนให้เข้มแข็งตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดเพชรบุรี
นักวิจัย : บัณฑิตพงษ์ ศรีอำนวย , พนัส ชัยรัมย์ , สุวิทย์ เปียผ่อง , ปัญญา ทองนิล
คำค้น : -
หน่วยงาน : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
บัณฑิตพงษ์ ศรีอำนวย , พนัส ชัยรัมย์ , สุวิทย์ เปียผ่อง , ปัญญา ทองนิล . (2558). กลยุทธ์การพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชนให้เข้มแข็งตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดเพชรบุรี.
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
บัณฑิตพงษ์ ศรีอำนวย , พนัส ชัยรัมย์ , สุวิทย์ เปียผ่อง , ปัญญา ทองนิล . 2558. "กลยุทธ์การพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชนให้เข้มแข็งตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดเพชรบุรี".
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
บัณฑิตพงษ์ ศรีอำนวย , พนัส ชัยรัมย์ , สุวิทย์ เปียผ่อง , ปัญญา ทองนิล . "กลยุทธ์การพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชนให้เข้มแข็งตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดเพชรบุรี."
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS), 2558. Print.
บัณฑิตพงษ์ ศรีอำนวย , พนัส ชัยรัมย์ , สุวิทย์ เปียผ่อง , ปัญญา ทองนิล . กลยุทธ์การพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชนให้เข้มแข็งตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดเพชรบุรี. กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS); 2558.