ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การยืนยันฤทธิ์และกลไกการออกฤทธิ์ทางชีวภาพในระยะยาวของสารรบกวนการทำงานของฮอร์โมนอีควอลต่อการทำงานของสมองและชุดอวัยวะต่างๆ ของลิมบิค-ไฮโพธาลามัส-ต่อมพิทูอิทารี เพื่อพัฒนาต่อยอดเป็นสารเสริมสุขภาพในเพศชาย

หน่วยงาน ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การยืนยันฤทธิ์และกลไกการออกฤทธิ์ทางชีวภาพในระยะยาวของสารรบกวนการทำงานของฮอร์โมนอีควอลต่อการทำงานของสมองและชุดอวัยวะต่างๆ ของลิมบิค-ไฮโพธาลามัส-ต่อมพิทูอิทารี เพื่อพัฒนาต่อยอดเป็นสารเสริมสุขภาพในเพศชาย
นักวิจัย : พนิดา เล้าชาญวุฒิ , ดวงฤดี เชิดวงศ์เจริญสุข , ประยุกต์ ศรีวิไล
คำค้น : -
หน่วยงาน : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พนิดา เล้าชาญวุฒิ , ดวงฤดี เชิดวงศ์เจริญสุข , ประยุกต์ ศรีวิไล . (2558). การยืนยันฤทธิ์และกลไกการออกฤทธิ์ทางชีวภาพในระยะยาวของสารรบกวนการทำงานของฮอร์โมนอีควอลต่อการทำงานของสมองและชุดอวัยวะต่างๆ ของลิมบิค-ไฮโพธาลามัส-ต่อมพิทูอิทารี เพื่อพัฒนาต่อยอดเป็นสารเสริมสุขภาพในเพศชาย.
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
พนิดา เล้าชาญวุฒิ , ดวงฤดี เชิดวงศ์เจริญสุข , ประยุกต์ ศรีวิไล . 2558. "การยืนยันฤทธิ์และกลไกการออกฤทธิ์ทางชีวภาพในระยะยาวของสารรบกวนการทำงานของฮอร์โมนอีควอลต่อการทำงานของสมองและชุดอวัยวะต่างๆ ของลิมบิค-ไฮโพธาลามัส-ต่อมพิทูอิทารี เพื่อพัฒนาต่อยอดเป็นสารเสริมสุขภาพในเพศชาย".
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
พนิดา เล้าชาญวุฒิ , ดวงฤดี เชิดวงศ์เจริญสุข , ประยุกต์ ศรีวิไล . "การยืนยันฤทธิ์และกลไกการออกฤทธิ์ทางชีวภาพในระยะยาวของสารรบกวนการทำงานของฮอร์โมนอีควอลต่อการทำงานของสมองและชุดอวัยวะต่างๆ ของลิมบิค-ไฮโพธาลามัส-ต่อมพิทูอิทารี เพื่อพัฒนาต่อยอดเป็นสารเสริมสุขภาพในเพศชาย."
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS), 2558. Print.
พนิดา เล้าชาญวุฒิ , ดวงฤดี เชิดวงศ์เจริญสุข , ประยุกต์ ศรีวิไล . การยืนยันฤทธิ์และกลไกการออกฤทธิ์ทางชีวภาพในระยะยาวของสารรบกวนการทำงานของฮอร์โมนอีควอลต่อการทำงานของสมองและชุดอวัยวะต่างๆ ของลิมบิค-ไฮโพธาลามัส-ต่อมพิทูอิทารี เพื่อพัฒนาต่อยอดเป็นสารเสริมสุขภาพในเพศชาย. กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS); 2558.