ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาคุณภาพแป้งข้าวเจ้า เพื่อทดแทนแป้งสาลี ในการผลิตอาหารประเภทเส้นและขนมปัง

หน่วยงาน ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาคุณภาพแป้งข้าวเจ้า เพื่อทดแทนแป้งสาลี ในการผลิตอาหารประเภทเส้นและขนมปัง
นักวิจัย : วรรณดี มหรรณพกุล , มาณพ สิทธิเดช , ปรานต์ ปิ่นทอง , ปัญจ์ยศ มงคลชาติ
คำค้น : -
หน่วยงาน : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วรรณดี มหรรณพกุล , มาณพ สิทธิเดช , ปรานต์ ปิ่นทอง , ปัญจ์ยศ มงคลชาติ . (2559). การพัฒนาคุณภาพแป้งข้าวเจ้า เพื่อทดแทนแป้งสาลี ในการผลิตอาหารประเภทเส้นและขนมปัง.
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
วรรณดี มหรรณพกุล , มาณพ สิทธิเดช , ปรานต์ ปิ่นทอง , ปัญจ์ยศ มงคลชาติ . 2559. "การพัฒนาคุณภาพแป้งข้าวเจ้า เพื่อทดแทนแป้งสาลี ในการผลิตอาหารประเภทเส้นและขนมปัง".
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
วรรณดี มหรรณพกุล , มาณพ สิทธิเดช , ปรานต์ ปิ่นทอง , ปัญจ์ยศ มงคลชาติ . "การพัฒนาคุณภาพแป้งข้าวเจ้า เพื่อทดแทนแป้งสาลี ในการผลิตอาหารประเภทเส้นและขนมปัง."
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS), 2559. Print.
วรรณดี มหรรณพกุล , มาณพ สิทธิเดช , ปรานต์ ปิ่นทอง , ปัญจ์ยศ มงคลชาติ . การพัฒนาคุณภาพแป้งข้าวเจ้า เพื่อทดแทนแป้งสาลี ในการผลิตอาหารประเภทเส้นและขนมปัง. กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS); 2559.